1466-1573 Goudse Clarissenorde

In Gouda werd in 1466 een klooster gesticht voor De Orde van de Clarissen. Dat gebeurde door de stadsheer van Gouda, hertog Karel de Stoute van Bourgondië. De Orde van de Clarissen is de vrouwelijke tak van de bedelorde van de Franciscanen, opgericht in 1212 door een volgelinge van Fransciscus van Assisi, de naamgeefster Clara Sciffi...

Ze stichtte ‘De Arme Vrouwen van San Damiano’ en leefde in navolging van de Bijbels Jezus van Nazareth in radicale armoede. Ze schreef zelf de kloosterregels. Na haar dood werd ze bijgezet in de kerk waar Franciscus werd begraven en verklaarde paus Alexander IV haar heilig. Zij werd in Europa bekend als Clara van Assisi. Vanwege haar visioenen benoemde Paus Pius XII haar tot patrones van de televisie in 1958. De ook wel Armen Claren genoemde nonnen hadden geen persoonlijke bezittingen en hielden zich bezig met de armenzorg, aanbidding en boetedoening. 

Eind 15e eeuw woonden er zo’n 35 nonnen in het  Klooster. Er was ook een kloosterkapel. De watergeuzen maakten een eind aan hun verblijf. Tijdens de opstand in 1573 werden de Goudse kloosters geplunderd en kort daarop werden de kloostergemeenschappen opgeheven. Het Clarissenklooster ging deels tegen de vlakte. De kapel deed daarna dienst als stadswerkplaats en werd in 1690 gesloopt.

Aan het archeologisch onderzoek, voorafgaand aan de nieuwbouw van dit gebied dat nu Clarissenhof heet, kwam er meer dan verwacht boven de grond van het oude klooster. Ondermeer stoffelijke resten van 14 personen. Voorzitter Hans Verweij van de Archeologische Vereniging Golda noemde met name de vondst van een straatje dat nog intact was, een hoogtepunt. Ook was de ontdekking dat er niet alleen vrouwen, maar ook mannen en kinderen bij het vrouwenklooster lagen begraven bijzonder. In het boek Ora et Labora werden alle bevindingen vastgelegd. Dit werd uitgegeven in het kader van het 50-jarig bestaan van Golda.

Clarissen kapel en klooster (reproductie SAMH)

Plattegrond Gouda de kloosters – Jacob van Deventer CCO

Het klooster is goed zichtbaar op plattegronden van Gouda die dateert van voor de sloop van het klooster (Rijksmuseum).

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.