Wij bieden niet alleen wetenswaardigheden en nieuws over recreatie en uitgaan in de regio Hollandsche IJssel, maar ook over bezienswaardigheden, cultuur, ontstaansgeschiedenis en natuur. De site moet langzaam uitgroeien tot het virtuele ecomuseum van de Hollandsche IJssel, in afwachting van een locatie die je fysiek kunt bezoeken.

Wie onze doelgroepen iets te melden heeft en ons initiatief wil steunen, kan contact opnemen.


HISTORIE


Schilderkunst

Tot de Tachtigjarige Oorlog begon in 1568, speelde Gouda een belangrijke rol in de handel van turf en bier (200 brouwerijen) en had ze een welvarende lakenindustrie. De onafhankelijkheidsoorlog tussen de Oranjegezinden en koning Filips II van Spanje, betekende het eind van de export naar de Vlaamse gewesten, vooral Antwerpen. Handelaren moesten een flinke veer laten en er was weinig geld om kunst te kopen.

In 1572 bezetten de geuzen de stad onder leiding van Adriaen van Swieten. 

De Sint-Janskerk werd in 1573 aan de gereformeerden overgedragen en in 1577 werd het kasteel aan de Hollandsche IJssel gesloopt.

De Goudse glazen in de Sint Janskerk, die bewondering afdwongen door hun kwaliteit, bleven gespaard, ondanks de alom aanwezige Bijbelse taferelen.

Op de glazen die daarna volgden kregen de helden van de republiek en sponsors een plek.

De katholieke kerk was een belangrijke opdrachtgever voor de schilders die het nu moeilijk kregen. De getalenteerde Cornelis Ketel pakte zijn ezel op en zocht zijn heil in Londen. Jacob Willemsz (Delff I), vertrok naar Delft. Anderen verdienen hun brood met andere werkzaamheden en zagen schilderen als bijverdienste, of moesten het hebben van aardse zaken als familieportretten en schutterijstukken of decoratiewerk.

Tot aan het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) bleef Gouda relatief tolerant voor katholieken; predikant Herman Herbers speelt daarbij een belangrijke rol.

Pastoor Petrus Purmerent, die in 1615 in Gouda was gekomen om de Sint-Jansparochie weer op te bouwen, kocht een aantal woningen aan de Hoge Gouwe en het Raam en liet ze ombouwen tot een schuilkerk, gewijd aan Johannes de Doper. Dit was de basis van de Oudkatholieke Kerk op nummer 107. Purmerent was redelijk bemiddeld en gaf kunstenaars, katholiek of niet, opdrachten om altaarstukken te schilderen en andere schilderijen.Oudewater was de geboortestad van invloedrijke schilders uit de 15e eeuw.