1550-1601 Jacob Willemsz Delff II (de oude)

Deze begaafde portretschilder en leeftijdgenoot van Cornelis Ketel werd rond 1550 in Gouda geboren. Zijn vader was Willem Hendricksz. Jacob trouwde met Maria Joachimsdr Nagel. Hun zonen Cornelis en Rochus werden nog in Gouda geboren, maar rond 1575 vertrokken het gezin naar Delft, waar het klimaat voor kunstschilders financieel gunstiger was. Hier werd Delff als achternaam toegevoegd en werd hun jongste zoon Willem geboren (de vader van schilder Jacob Willemz Delff de jonge). Alle mannen Delff werden verdienstelijke Delftse portretschilders.

Van de Jacob de oude zijn twaalf werken bekend, waaronder het afgebeelde portret van zijn eigen gezin en de Verzoening van Jakob en Esau, dat in het kunsthistorisch Museum in Wenen hangt. Jacob de oude overleed op 5 mei 1601 en werd begraven in de Nieuwe Kerk in Delft.

Zelfportret met zijn gezin collectie Rijksmuseum

Op eikenhouten paneel geschilderd. De verzoening van Jakob en Esau (1584). Kunsthistorisch Museum Wenen

Collectie Rijksmuseum Op doek geschilderd kinderportret 1581

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.