1594-1644 Wouter Pietersz Crabeth II

Crabeth II werd geboren in 1594 als kleinzoon van de Goudse glazenier Wouter Crabeth I en zoon van schepen en burgemeester Pieter Woutersz Crabeth. Hij leerde het schilderen van Cornelis Ketel, waarna hij in 1613 (net als zijn Leidse collega Jan Daemesz. de Veth) via Parijs en Aix-en-Provence naar Italië vertrok om met als bijnaam ‘De Almanak’ lid te worden van het schildersverbond de Bentvueghels. Crabeths werk werd daardoor zeer zeker beïnvloed door Italiaanse meesters schilders als Caravaggio. Crabeth werd in Italië vanwege zijn afkomst Wouter van der Gou genoemd.

In 1626 keerde hij terug naar Gouda en om daar lid te worden van de schutterij. Twee jaar later trouwde hij met Adriana, dochter van de toenmalige burgemeester Gerrit Vroesen, die in datzelfde jaar door Wouters vader Pieter werd opgevolgd. Als kapitein van de schutterij maakt Crabeth het wrede Beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629 mee.

In opdracht van pastoor Petrus Purmerent heeft hij dan al altaarstukken geschilderd voor de Sint-Jansparochie en het Catharinagasthuis, beide stukken zijn te zien in Museum Gouda en het Rijksmuseum. In 1631 en 1641 maakte hij nog twee altaarstukken voor de Johannes de Doper kerk. Crabeth was de belangrijkste Goudse schilder in de Gouden Eeuw. Hij overleed in 1644 en werd opgevolgd door zijn leerlingen Jan Ariens Duif, Dirk de Vrije, Adriaen Gerritsz de Vrije (zijn schoonzoon), Jan Govertsz Verbijl, Jan Verzijland en Aert Van Waes.

Het schilderij De Ongelovige Thomas uit de collectie van Museum Gouda hangt te leen in het Rijksmuseum

In Museum Gouda hangt Ten-Hemelopneming van Maria 1628

Jan de Groot maakte een gravure van Wouter Crabeth

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.