Waaraan schenken we aandacht?

Items die kunnen worden uitgelicht:

 • Waar waren de steenplaatsen, scheepswerven, timmerfabrieken en maalderijen met molens langs de IJssel?

 • Historie veerdiensten, lijndiensten van reders die salonboten en vrachtschepen hadden.

 • Bijzondere aandacht voor de beroepsschippers op Ouderkerk.

 • Aandacht voor de unieke waterwerken zoals de Algerabrug, de Goudse sluizen, de waaiersluis e.d.

 • Het verhaal over de Oude Hollandse Waterlinie en het Rampjaar 1672

 • Hoe zag het er uit op zo'n steenplaats, op een scheepswerf, in een zaagmolen, hoe ging het eraan toe?

 • De gevolgen van klei- en turfwinningen voor het landschap, de IJssel.

 • Kinderen leren waarom de klei in de getijrivier bleef liggen, zien hoe de turfwinning ervoor zorgde dat we nu op het laagste polderniveau van wonen. Ze leren over het ontstaan van het polderlandschap en de groei en ondergang van deze industrietak.

 • Ontstaan van het landschap met de dijken.

 • Overstromingen kunnen in 360 graden worden verbeeld of in een maquettevorm worden gebouwd worden die interactief wordt aangelicht, bewegen of met laserprojecties gaan leven.

 • Kinderen kunnen klei kneden, stenen vormen en hun initialen in de klei drukken.

 • Turf- en steentransport over water. Hoe de steenbaronnen schippers financierden.

 • De werkomstandigheden: kinderarbeid, vrouwen/gezinsemancipatie

 • De ontwikkeling van religieuze genootschappen.

 • De invloed van eigenaars/fabrikanten op het lokale bestuur.

 • De familiebanden van de steenbaronnen.

 • De activiteiten van de Koninklijke Verenigde Tapijtfabrieken, glasfabrieken, stearinefabriek etc. etc.

 • Industrialisering met de heftige vervuiling die volgde in de 20e eeuw.

 • Het project Schoner Mooier Hollandscher IJssel.

 • Renovatie van molens en gemalen.

 • De kanalisering in de 19e eeuw, dijkverzwaringen en verhogingen.

 • De geschiedenis van de waterschappen.

 • De rijnsteenindustrie in Willeskop, Montfoort, Hekelingen, IJsselstein. De ontwikkeling van de baksteenfabricage. Vlamovic

 • Wat en waar er gebouwd en bestraat is met de stenen die langs de IJssel werden gebakken. Beelden van monumentale kastelen tot arbeiderswoninkjes, van windmolens tot industriële schoorstenen in Nederland, maar ook in tropische oorden waar de ijsselsteentjes belandden als ballast van de VOC en WIC schepen.

 • De rol als grensrivier met de verdedigingswerken tussen Holland en Utrecht, oorlogen als de Hoekse en Kabeljauwse twisten, Jonker Frans oorlog, De invasie van Lodewijk XIV met het Rampjaar, Napoleon, WOII.

 • Hoe de IJssel er nu uitziet qua randbebouwing en natuur... enz.. enz..

 • De flora en fauna in de omgeving, het leven in, op en rond het water.

 • Hoe ziet de IJssel er in de toekomst uit? Wat zijn de kansen?

 • Openbaar vervoer over water.
 • Containervaart Maasvlakte - Alphen

 

Specifiek thema's zoals kinderarbeid, werkomstandigheden, familiebanden en familiedynastieën en hun nevenactiviteiten. Rampen als dijkdoorbraken, bus- en scheepsongelukken, foto's en films van dieren en planten, kunnen tijdens wisselexposities worden getoond en in lezingen behandeld, zodat het lokaal aantrekkelijk en interessant blijft voor meerdere bezoeken per jaar.

 

EcoMuseum

Op de eerste plaats moet het een plek worden waar veel gebeurt, veel wisselt, zodat een bezoeker, jong of oud, na enkele maanden terug wil komen om te ontdekken wat er dan weer te beleven is. Niet om naar 'stoffige' voorwerpen te kijken, maar om te leren door te ervaren en te worden verrast.

 • Toeristische attracties:

  • Oude kernen / grachten / monumenten

  • Waterwerken

  • Haventjes

  • Markten

  • Kunst en curiosa

  • Musea

  • Horeca

  • Getij

  • Historie Baronie IJsselstein, bastaards van Oranje, LaLecque, Gouda, Erasmus etc.

 • Recreatieve attracties:

  • Natuurgebieden vlakbij grote steden

   • wandel-/fietsroutes

   • vismogelijkheden

   • dijkroute

   • sportieve mogelijkheden

   • hondenuitlaat

Thema's die kenmerkend zijn voor de Hollandsche IJssel:

 • Getijrivier met gekanaliseerde bovenloop

  • Sluizen en bruggen

  • Jaagpad

  • Stromingen

 • Ontginning en droogmakerijen

  • Polders- dijken en waterbeheer

  • Windmolens, boezems, gemalen

 • Bescherming achterland

  • Dijkbewaking, Hollandse Waterlinies, Leidens Ontzet

 • Overstromingsrampen

  • Wielen/walen,

  • Elisabethvloeden

  • Watersnood 1953

 • Industrie

  • Steen, glas, scheeps-, touw- kaarsenindustrie

  • Lokaties steenplaatsen

 • Lokale  producten/ambachten

  • 'Goudse' producten als kaas, stroopwafels, plateel

 • Scheepvaart

  • Beroeps

  • Recreatief

  • Veren, openbaar vervoer

  • Veiligheid / onderhoud vaargeul etc.

 • Fauna

  • Water- en trekvogels (waddenvogels)

  • Reeën, vossen etc..

  • Terugkeer otters, bevers, zalm, steur

 • Flora

  • Natuur- en recreatiegebiedengebieden

 • Historische kernen

  • IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Haastrecht, Gouda, Gouderak, Moordrecht, Ouderkerk

  • Buurtschappen rond voormalige steenplaatsen

 • Grensrivier Utrecht-Holland

  • Conflicten Holland - Utrecht

  • Hoekse en Kabeljouwse Twisten

  • Rampjaar 1672

  • Napoleontische tijd

  • Wereldoorlogen

Reactie plaatsen

Reacties