1922-2022 Haastrechtse Passionistenklooster verdwijnt na een eeuw

Gepubliceerd op 6 oktober 2022 om 14:53

Het passionistenklooster aan de Hollandsche IJssel tegenover Hekendorp, tussen Haastrecht en Oudewater, dat een nieuw wooncentrum voor ouderen wordt, is uniek in Nederland. Het werd gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School en is nu een Rijksmonument. Het was een seminarie en opleidingscentrum voor missionarissen van de congregatie van de passionisten. Passionisten zijn katholiek en vallen niet onder het pauselijke gezag. De locatie werd het in 1968 bestuurscentrum voor Nederland en Noord-Duitsland. Daarna kreeg het een andere invulling: tot de sluiting in 2022 zorgden kloosterlingen voor inwonenende demente ouderen en konden mensen er terecht voor bezinning of een retraite.

In 1920 legde pastoor Waterreus van Haastrecht de eerste steen van het klooster op een boerenweiland op een uiterwaard van de Hollandsche IJssel. In augsutus 1922 konden de eerste bewoners er hun intrek nemen: drie paters en een broeder. Kort daarop volgenden de eerste jongens van middelbare schoolleeftijd voor het seminarie dat er was gesticht.

Zeven jaar later werd voor de katholieken die rond het klooster woonden de Sint-Gabriël kerk gebouwd, vernoemd naar hun patroonheilige. Van 1958 tot 1963 was het een opleidingscentrum voor toekomstige missionarissen. De vijf jaren daarna studeerden jong ingetredenen er filosofie.

In het klooster woonden zowel actieve als rustende paters en broeders. Eén van hen was de pastor van de Sint-Gabriëlkerk, anderen waren in de omgeving actief als pastor, of verleenden assistenties.

Pater Chrétien Custers kwam er in 1948 terecht en vertelde in 2016 tegen verslaggever Peter Schilthuizen van het AD dat wereldwijd 1900 passionisten in 63 landen actief zijn. Er wonen in Haastrecht dan nog 14 kloosterlingen. De toewas is overal gestokt, weet de pater te vertellen, met uitzondering van de landen in Afrika en Latijns-Amerika. In Nederland zijn er dan nog 26 van de congretatie actief.

Als patroonheilige koos men Gabriël van de Bedroefde Maagd, die in 1862 overleed in Isola Gran Sasso aan tuberculose.

Bronnen www.passionisten.nl AD.nl 6-8-2016 Verborgen kloosterleven 

Deze ansichtkaarten werden door het klooster zelf uitgegeven. Onder de foto van het marmeren beeld van de heilige Gabriël van de bedroefde Maagd dat in het klooster staat.

Een van de leerlingen (juvenalen) van het seminarie stuurde deze kaart uit Haastrecht naar zijn familie in Houten.

 

Orde

De passionistenorde, die in 1721 in Italië werd gesticht, startte in 1906 het eerste klooster in Nederland. Passionisten leggen naast de gebruikelijke drie geloftes (armoede, zuiverheid, gehoorzaamheid) een aparte gelofte af van de ‘memoria passionis’, ofwel ‘de herinnering aan het lijden’.

De herinnering aan Jezus’ lijden aan het kruis is voor passionisten de drijfveer om zich in te zetten voor mensen die lijden door ziekte of geweld, of voor mensen die zoeken naar zin en richting in hun leven, of in verdrukking zijn geraakt door gebeurtenissen en maatschappelijke- of kerkelijke structuren.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.