Gezamenlijke aanpak Plastic Soep in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 11 juni 2020 om 13:28

Meer dan twintig organisaties gaan de plastics in de Zuid-Hollandse rivieren aanpakken. Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en RDM Centre of Expertise (RDM CoE) van Hogeschool Rotterdam hebben daartoe de  Community of Practice Plastic (CoPP) opgericht en ervaringen en kennis te delen. Deze richt zicht op het meten, afvangen en het stimuleren van hergebruik van plastics in water.

De partijen brengen eerst het probleem in kaart en verkennen vervolgens gezamenlijk maatregelen, met als uiteindelijk doel plasticvrije Zuid-Hollandse rivieren en wateren. Belangrijke vragen zijn hierbij: Hoe kunnen we het probleem van plastics in water goed in kaart brengen? Hoe kunnen we plastics uit het watersysteem krijgen? En hoe kunnen we deze plastics weer terugbrengen in de productieketen?

Aan de CoPP nemen deel: AllSeas, Antea Group, Braveheart Marine, By the Ocean We Unite, Clear Rivers, Deltares, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Heijdra Milieu, Hogeschool Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, MRD Marine Support, Natuur- en Milieu Federatie Zuid-Holland, Noria Sustainable Innovators, Plastic Soup Foundation, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Tauw, Technische Universiteit Delft, The Great Bubble Barrier, Universiteit Leiden en Wageningen Universiteit.

Deze partijen zijn aangehaakt vanwege hun gezamenlijke doelstelling om een bijdrage te leveren voor het zwerfafvalprobleem in het water. Deze mix van partijen is bijzonder en zorgt voor veel creativiteit.


«   »