Sluiting dreigt voor Museum IJsselstein

Gepubliceerd op 17 april 2020 om 13:30

De Stichting Museum IJsselstein heeft de cultuurwethouder van de gemeente IJsselstein laten weten dat het museum haar deuren zal moeten sluiten als de gemeente op korte termijn financiëel geen zekerheid kan bieden over de toekomst. De stichting heeft voor de programmering van 2021 opnieuw 250.000 euro nodig, net zoveel als ze de afgelopen vier jaar jaarlijks kon inzetten. Het jaar daarop is 50.000 euro meer nodig voor een nieuwe museumdirecteur die de taken van de afscheidnemende Bert Murk moet gaan overnemen. Hij heeft er dan tien jaar opzitten als onbezoldigd directeur. De gemeente wil wel een overeenkomst voor 2021 aangaan, maar niet voor een langere periode. Hiervoor wil ze eerste een nieuwe cultuurnota afwachten.

Een eenjarige overeenkomst is volgens de stichting echter geen optie, omdat het museum continuïteit moet kunnen bieden om haar doelstellingen te verwezenlijken. Voor de verzelfstandiging in 2012 kostte het Stadsmuseum IJsselstein de gemeente nog 4 tot 5 ton per jaar. Vergelijkbare Nederlandse musea krijgen 6 ton per jaar. De stichting, die ervoor heeft gezorgd dat het museum veel in de belangstelling is geweest, is zeer teleurgesteld in de opstelling van de gemeente en serieus van plan te stoppen als de gemeente niet snel duidelijkheid geeft. Het museum biedt werk aan vier freelance professionals en er zijn tachtig enthousiaste vrijwilligers in touw. Het vervult vele functies: ze toont niet alleen bijzondere kunst en de cultuurhistorie van het stadje, maar verzorgt ook educatieve projecten en activiteiten die erop gericht zijn om banden te creëren binnen en begrip voor alle geledingen van de samenleving. Door de eigenzinnige aanpak heeft het museum, ondanks zijn ruimtelijke beperkingen, een groot aanzien verworven.

Meer over het museum dat nu helaas vanwege de Coronacrisis is gesloten www.museumijsselstein.nl 

Foto: Museum IJsselstein

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.