Platform Mooi Zuidplas brengt ontwikkelingsvisie in kaart

Gepubliceerd op 8 mei 2020 om 09:04

Platform Mooi Zuidplas staat positief tegenover de impressie van de Landschappelijke schakel in de Ontwikkelingsvisie middengebied Zuidplaspolder. Dit gebiedt creëert een ecologische zone waar natuur, cultuurhistorie en recreatie met elkaar in evenwicht zijn. Het vormt een groene corridor tussen de Rotte en de Hollandsche IJssel en sluit aan op Park Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel. Met iconen is aangegeven hoe het gebied kan worden ingericht. De in de ijstijd gevormde kreekruggen krijgen een herkenbare plaats, zodat het cultuurhistorisch landschap behouden blijft.

Met deze kaart wil Mooi Zuidplas inwoners een duidelijk beeld geven over de invulling van de zogenaamde Groene Waterparel en de gemeente oproepen dit tegelijktijdig te ontwikkelen met het vijfde dorp. Het platform vraagt de gemeente ook om een ecologische kansenkaart te maken waarin de deelnemers aan het platform Mooi Zuidplas worden gekend. Het platform bestaat uit bestuursleden van de Stichting Natuurpolders, Milieuvereniging Zuidplas, Platform Eendrachtpolder, de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel en de Natuur- en Vogelwacht Rotta. Meer info www.mooizuidplas.nl 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.