Beter Bereikbaar Gouwe komt online samen

Gepubliceerd op 20 mei 2020 om 18:22

De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe organiseren online bijeenkomsten van 2 tot 10 juni. Deze bijeenkomsten gaan over veertien nieuwe ideeën van bewoners, voor het oplossen van verkeersknelpunten rondom de Gouwe. De overheidsbestuurders willen geen overhaast traject doorzetten. Belanghebbenden kunnen daarom hun mening geven over deze inbreng. Een voorstel voor varianten van een samenhangend maatregelpakket volgt later dit jaar.

 

De komende jaren wordt meer verkeer verwacht over de weg en het water in het gebied rondom de Gouwe. Eind vorig jaar hebben bewoners en bedrijven ideeën voor wegen, vaarroutes en fietspaden ingediend. Hiervan zijn er veertien geselecteerd om volledig te onderzoeken op effecten en draagvlak. Eerder zijn 26 mogelijke maatregelen uitgebreid onderzocht.

Meedenken

De samenwerkende partijen willen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen denken over Beter Bereikbaar Gouwe. Iedereen bij elkaar laten komen in een ruimte is, door de coronabeperkingen, nu niet mogelijk. Dit heeft wel de voorkeur van de BAG. Van 2 tot 10 juni zijn er twee soorten online informatiebijeenkomsten: algemene presentatie waaraan veel personen deel kunnen nemen en gesprekstafels voor maximaal twaalf personen. De veertien nieuwe ideeën staan hierin centraal. Aanmelden voor de online bijeenkomsten kan via de website. Als het mogelijk is, worden de bijeenkomsten in zalen gehouden.

Meedenken kan via meerdere kanalen: telefonisch, per mail; beterbereikbaargouwe@pzh.nl, online, al dan niet in groepen. Sinds kort is het ook mogelijk om via een Denk mee button op de website een reactie te geven. Dit online kanaal is een proef. Reageren via de Denk mee button op de 14 nieuwe ideeën kan tot 19 juni 2020.

Besluit

Uit alle van veertig maatregelen volgen varianten voor samenhangende maatregelpakketten die worden voorgelegd bij  volksvertegenwoordigers van gemeenten, het waterschap en de provincie. In Beter Bereikbaar Gouwe nemen deel die gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, het Hoogheemraadschap van Rijnland, het gemeentelijke samenwerkingsverband Regio Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland. Een besluit wordt verwacht in 2021.

Een overzicht staat op www.beterbereikbaargouwe.nl.

Foto PZ-H

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.