Bever- en muskusratten ondermijnen het land

Gepubliceerd op 3 juli 2020 om 10:53

Voor de bestrijding van muskus- en beverratten hebben de drie waterschappen in onze regio Muskusrattenbeheer ingezet. Dit organisatie wordt aangestuurd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De aanpak schijnt te werken, want vorig jaar werden 3129 muskusratten minder gevangen dan in 2018.

Door het graven en woelen veroorzaken muskusratten schade aan het hele watersysteem. Het meest gevaarlijk zijn hun lange gangenstelsels en holen in dijken of keringen. Zo’n onderkomen krijgt direct een lengte van 5 meter, na een jaar groeit dat uit tot zo'n 15 meter. Door dit gegraaf ontstaat erosie, afkalving, ondermijning, verzakking en doorgraving van dijklichamen. Het water kan dan door de dijk heen sijpelen en de dijk van binnenuit verzwakken. Snel schadeherstel is dan geboden. 

Muskusratten beschadigen niet alleen dijken, maar het hele watersysteem. Sloten en kanalen worden ondieper door de uitgegraven grond, waardoor de waterafvoer stagneert. Daarnaast ontstaat schade op het land: verzakkingen van (spoor)wegen, schade aan landbouw- en natuurgebieden.

Herstel

Als een medewerker van Muskusrattenbeheer schade aan een kering constateert, waarschuwt hij zijn collega bij het betreffende waterschap. Een waterschap dat een schade constateert, schakelt de organisatie om het gangenstelsel in kaart te brengen. Keringbeheerders kunnen de schade dan efficiënt herstellen.

Klem in kooi

Bestrijders van Muskusrattenbeheer zetten het vangmateriaal zo uit dat de kans de verkeerde dieren te vangen zo klein mogelijk is. Dat gebeurt met klemmen en kooien. Deze worden steeds verbeterd om ervoor te zorgen dat de dieren zo snel mogelijk worden gedood en te voorkomen dat andere dieren er leed van hebben.

Graafwerende voorzieningen

Om te voorkomen dat de habitat geschikt blijft voor bever- en muskusratten, treft het waterschap anti-graafmaatregelen door aanleg van ondoordringbare beschoeiing. Een dure grap, want deze oplossing kost 200 euro peter meter en het gaat in totaal om 17 duizend kilometer.

Foto beverrat Rob Stolk©