Waarom Goudse Schouwburg krap bij kas zit

Gepubliceerd op 13 augustus 2020 om 21:53

In een paginagroot interview in de Goudse Post van afgelopen woensdag leggen theaterdirecteur Tineke Maas en Nina Angkotta aan redacteur Marianka Peters uit waardoor de succesvolle Goudse Schouwburg nu krap bij kas kwam te zitten, dat er 37 medewerkers moesten worden ontslagen. En dat ondanks de twee ton subsidie van de gemeente Gouda om de boel dit jaar te redden. Deze bijdrage aan het zo belangrijke theater, dat een bovenlokale functie vervult, bracht de Goudse SGP ertoe om te opperen om de kaarten voor niet-Gouwenaars duurder te maken, of de omringende gemeente te vragen bij te dragen aan de instandhouding van dit culturele instituut, dat wat de artiesten betreft tot de fijnste zalen in Nederland behoort om op te treden. De succesformule en slimme programmering, die ervoor zorgde dat het theater tot op heden zonder overheidbijdragen kon bestaan, werkt nu averechts, omdat het niet het reguliere gesubsidieerde circuit bekend is.

Het verhaal maakt volkomen helder dat veel van de inkomsten zijn verdampt door verplichtingen aan artiesten die niet konden optreden door de Coronacrisis en dat er een gat van drie ton is geslagen in de omzet die normaliter uit commerciële verhuur van de schouwburg komt.

Ook de formule om 80 procent van de kaartjes in de voorverkoop aan de man te brengen, waardoor veel voorgefinancierd kan worden, viel in het water. 75 procent daarvan belandde wel bij de gedupeerde artiesten. De inhaalrace die nu volgt, levert niet meer omzet op, want op dezelfde momenten kunnen er geen nieuwe activiteiten worden geprogrammeerd, terwijl de lasten wel zijn doorgaan. Het ontslaan van zoveel medewerkers was de enige oplossing om te overleven.

Lees meer in www.goudsepost.nl 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.