Zoutproblemen in IJssel nemen weer toe

Gepubliceerd op 16 september 2020 om 11:52

De problemen met de hoge chlorideconcentraties in de Hollandsche IJssel leken achter de rug, maar de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) verwacht dat de komende week het getijdedeel van de Hollandsche IJssel verzilt door de afnemende rivierafvoeren in combinatie met springtij. De afvoer van de Rijn daalt weer, die in de Maas is zeer laag. Het neerslagtekort is opnieuw gestegen volgens de Droogtemonitor die LCW gisteren heeft uitgebracht, de dertiende van dit jaar. Het actuele landelijk gemiddelde neerslagtekort is de afgelopen 2 weken gestegen en bedraagt deze momenteel circa 228 mm. “Daarmee ligt het gemiddelde neerslagtekort ruim onder het tekort in de 5 procent droogste jaren. Naar verwachting neemt het tekort de komende twee weken licht toe.”

Daarom wordt weer extra water naar de Hollandsche IJssel aangevoerd dat in het getijdedeel komt via de Waaiersluis bij Gouda. Dit water komt via het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden uit het Amsterdam-Rijnkanaal, die op zijn beurt gevoed wordt door de Lek en het IJsselmeer.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.