Zuidplas verliest van glastuinders. Bestemmingsplannen Zuidplas Noord en Gouweknoop nietig verklaard.

Gepubliceerd op 29 oktober 2020 om 11:19

De gemeente Zuidplas wilde in het bestemmingsplan Zuidplas Noord en Gouweknoop ten onrechte een aantal glastuinders beletten uit te breiden, zonder alternatieven te bieden waar groei dan wel mogelijk is. Glastuinbouw Nederland (GN) ging daartegen in beroep en won bij De Raad van Staten, die 28 oktober het bestemmingsplan nietig verklaarde. Daardoor gelden de oude bestemmingsplannen van de gemeente Zevenhuizen uit 1990 en van gemeente Moordrecht 1996 nu weer voor dit gebied. Dat heeft natuurlijk consequenties voor de realisatie van de geplande woningbouw en toegangswegen voor het zogenaamde nieuw te bouwen Vijfde Dorp in Zuidplas. De gemeente moet terug naar de tekentafel.

Het betreft percelen tussen het Zaaipad, de Bredeweg, de Noordelijke Dwarsweg en de A12, een deel tussen de spoorlijn, de Noordelijke Dwarsweg en bij de Vierde Tocht, en de percelen Oogstpad 8 en 10, Zaaipad 4, Bredeweg 68a en Bredeweg 59, waar nu alleen glastuinbouwbedrijven en openlucht tuinbouwbedrijven zijn toegelaten. Ook ging De Raad van State mee met de problemen die GN heeft met de voorziene bouwhoogte van acht meter voor kassen, dit had Zuidplas uit de oude bestemmingsplannen voor glastuinbouw overgenomen, maar niet geactualiseerd. De glastuinbouw heeft inmiddels tien meter goothoogte nodig om mee te kunnen met de nieuwe ontwikkelingen en die wordt in de toekomst 15 meter als er twee keer zoveel moet worden geproduceerd op hetzelfde oppervlak. 

‘Met deze wijze van bestemmen heeft de raad naar het oordeel van de Afdeling onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de glastuinbouwers [...], gezien de ligging van de betreffende gronden in het "Glastuinbouwgebied in Westland-Oostland". Het bestreden besluit is [...] in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid.’

Dit betekent ondermeer dat de gemeente in bestemmingsplan Herziening Zuidplaspolder de grens van woningbouwbestemming rond deze bedrijven moet aanpassen. 

De complete uitspraak: www.raadvanstaten.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.