Welke dieren mogen in de Krimpenerwaard blijven leven?

Gepubliceerd op 24 november 2020 om 18:22

Ecologisch adviseur Rudi Terlouw vindt dat er nagedacht moeten worden over de manier waarop predatoren kunnen worden bestreden in de Krimpenerwaard. Dit om de weidevogels te beschermen, zo schrijft hij in het blad Waardvogel van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK). Als bestrijders van predatoren ziet hij de jagers van Wild Beheer Eenheid Krimpenerwaard, NVWK, terreinbeheerders, agrarische belangenvertegenwoordigers en weidevogelbeschermers.

De grootste oorzaak van het verdwijnen van de weidevogels, zijn niet natuurlijk niet de predatoren, maar de mensen die het landschap ongeschikt hebben gemaakt voor de weidevogels. Predatoren kunnen zich hier wel ontwikkelen. Hij heeft het dan over de vos, kiekendief en buizerd die normaliter nauwelijks voorkwamen in open grasland. De hoeveelheid meeuwen, kraaien, marterachtigen en verwilderde katten, die het voorzien hebben op eieren en kuikens, neemt toe. Hij adviseert om planken over sloten te verwijderen en rommelbulten waar roofdieren zich graag schuil houden, weg te halen. Terlouw beseft dat het maatschappelijk draagvlak om roofdieren te bestrijden klein is, maar wil het wel bespreekbaar maken. (Bron Kontakt Krimpenerwaard)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.