Sloop Turfmarktkerk was niet nodig

Gepubliceerd op 23 december 2020 om 12:04

De karakteristieke Goudse Turfmarktkerk is ten onrechte in opdracht van de gemeente gesloopt, meent StAB die er in opdracht van de Rechtbank een onderzoek naar heeft ingesteld. De gemeente gebruikte bestuursdwang om de kerk te slopen, omdat die meende dat er instortingsgevaar dreigde. Eigenaar Khalid Boutachekourt die er appartementen wilde bouwen, wilde de karakteristieke buitenkant behouden. Ondanks zijn protest zette de gemeente de sloop door en presenteerde hem daarna de rekening. Stichting Advisering Bestuursrechtspraak komt nu tot de conclusie dat Boutachekourt gelijk had. Van acuut instortingsgevaar was geen sprake. De eigenaar heeft volgens StAB gehandeld naar de richtlijnen van Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).

De gemeente concludeerde destijds dat de situatie te onveilig was op basis van rapportages van ODMH en externe deskundigen. Er dreigde gevaar voor de woningen direct rond de kerk. Daarom heeft de gemeente de regie over de sloop in de hand genomen. De hamvraag is welke rol ODMH hier in speelt, want als de veiligheidsmaatregelen die de eigenaar had getroffen, conform ODMH-regels waren, hoe kan het dan toch zo gevaarlijk zijn geweest dat de gemeente slopen als enige optie zag? Twee jaar geleden werden de zes woningen eromheen op last van de gemeente zelfs ontruimd omdat de achtergevel bewoog, overigens zonder de bewoners een alternatief onderkomen te bieden. Het lijkt er achteraf op dat de verantwoordelijke wethouder Thierry van Vught onder druk van omwonenden te snel heeft besloten tot bestuursdwang. 

Ook bij de sloopkosten die de gemeente vervolgens aan de eigenaar doorberekende, zet StAB haar vraagtekens. Die raamt het op 280 mille, bijna de helft van wat de gemeente de eigenaar in rekening bracht.  Of deze rekening betaald moet worden door de eigenaar, zoals de gemeente wil, bepaalt de rechter. De kosten waren ondermeer zo hoog omdat het puin in kleine hoeveelheden moest worden afgevoerd door de slechte kwaliteit van de Turfsingel.

De gemeente heeft laten weten dat ze de uitkomst van het gerechtelijk besluit met vertrouwen tegemoet zien. 

De karakteristieke kerk werd in 1931 gebouwd en kreeg geen monumentale status, tot verdriet van de Vereniging Behoud Stadsschoon.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.