Nieuw verkeerscirculatieplan moet Gouda autoluw maken

Gepubliceerd op 12 maart 2021 om 10:28

Afgelopen woensdag presenteerde de B&W van Gouda het nieuwe verkeerscirculatieplan (VCP) dat de stad een stuk veiliger moet maken. Dit is in samenspraak met de bewoners tot stand gekomen. In het kort komt het erop neer dat alleen op de randweg en hoofdontsluitingswegen nog 50 kilometer per uur mag worden gereden, de rest van de stad wordt 30 kilometer-zône. Het plan is in vier episodes opgedeeld, waarvan eerste in de komende vijf jaar wordt uitgevoerd. Het voorziet in maatregelen die de doorstroming op de 50 kilometerwegen moet verbeteren. Er komen beperkende maatregelen voor doorgaand verkeer aan singels en in woonstraten. Fietspaden krijgen een opknapbeurt. Een belangrijke ingreep is dat de kade aan de Hollandsche IJssel autoluw wordt en aantrekkelijker wordt ingericht. Het gaat om de Nieuwe Veerstal, waar cruiseschepen en pleziervaartuigen aanleggen en waar veerpont ’t Gein de verbinding vormt met evenemententerrein GoudAsfalt.

 

 

2021-2026 Eerste tranche

De eerste tranche die de komende vijf jaar wordt uitgevoerd kost twaalf miljoen. Hiervoor komen 18 punten in aanmerking, waarvan 13 met prioriteit: 

de N207 Westergouwe, 

de Goudse Houtsingel, 

capaciteitsuitbreiding kruispunten spoorzone, 

de uitbreiding van scope Goverwelle, 

het afstelling van verkeerslichten, 

de herinrichting van kruispunt Goudkade-Industriestraat, 

een pilot voor de Nieuwe Veerstal, 

de herinrichting van de Fluwelen- en Blekerssingel, 

herinrichting van de straten in binnenstad,

het uitwerken van de parkeerstrategie Binnenstad, 

een dynamisch parkeerverwijssysteem, 

de monitoring parkeersituatie binnenstad, 

inrichting fietsroutes Rotterdam-Gouda en 

Haastrechtsebrug - Plaswijck en 

het inrichten van verkeersveilige schoolzones.

Mochten er dan nog centjes overblijven, dan kan begonnen worden met:

de fietsbrug Karnemelksloot IJsselaan, 
een fietsstraat aan de Jacob van Lennepkade, 
een fietsverbinding Westergouwe-Gouda, 
een voorrangsplein Goverwellesingel en 
de aanpak van de Koningin Wilhelminaweg.

De hele uitvoeringsagenda is in te zien via deze link.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.