“Hollandsche IJssel moet erfgoedlijn worden”

Gepubliceerd op 15 juli 2022 om 14:57

De Nieuwerkerkse vrijwilligers Gerard Hoogerwaard (adviseur erfgoed) en Rob Stolk (HIJM) werken aan een advies dat ertoe moet leiden dat de Hollandsche IJssel wordt opgenomen in een erflijn van de provincie, zoals de Erfgoedlijn Waterdriehoek, of een eigen Erfgoedlijn. Het draagvlak uit de erfgoedsector is er zeker, menen de twee. De getijrivier was immers van essentieel belang voor de ontwikkeling van Holland. Niet alleen vanwege de rol die de rivier als transportader vervulde, met Gouda als een van de belangrijkste steden, maar ook als zogenoemde werkrivier. Op de oevers werden bakstenen gebakken, schepen gebouwd, touw, netten, kabels en doeken gemaakt. Zonder deze activiteiten zou Holland, in bijzonder het Rotterdamse havengebied, zich niet hebben ontwikkeld tot wereldspelers.

Het stuk laat het historische belang zien van de regio en het vele watergerelateerde erfgoed. Het stuk benoemt het belang van de zeedijken langs de rivier waaraan steenplaatsen lagen die uitgroeiden tot de huidige woonkernen. Ook interessant zijn de scheepsbouw, waterwerken en vele tentoonstellingsruimtes van historische instanties in monumenten die op loop-/fietsafstand van elkaar liggen. De dijken bieden een prachtig uitzicht over de polders, de rivier en monumentale dijkboerdijen en gemalen.

Ze geven een aantal kansen aan die meer bezoekers aan de regio kunnen generen. "Eenvoudige praktische low-budget plannen, die inspireren tot een collectief gedragen aanpak van de regiomarketing. De bevolking uit omliggende urbanisaties weet nu niet eens wat er op fietsafstand allemaal te zien en beleven is," meent Rob Stolk, die kenner is van de historie van het gebied. "Door het gebied een gezicht te geven, kunnen we dat veranderen."

"Wij zetten ons in op wat het erfgoed langs de zeedijken toeristische recreatief te bieden heeft. De locaties van voormalige steenplaatsen en scheepswerven zijn daarbij de rode draad voor de cultuurhistorische verhaallijnen, die onze regio zijn identiteit geven. De horecagelegeheden met terrassen langs de dijken en natuur doen de rest."

"Ons concept hebben eerst gepresenteerd aan lokale instanties die bezig zijn met erfgoed en cultuurhistorie, het 'dna', van het gebied, om te zien of die onze visie delen. Zij kunnen meer belangstelling voor hun tentoonstellingen of hun erfgoed immers goed gebruiken.
In de volgende fase gaan we bij ondernemers, vooral uit horeca, maritieme en vrijetijdssector, te rade om te vragen wat die kunnen bijdragen. De reacties op het concept met kansen, mede ingegeven door bijdragen van betrokkenen, zijn heel positief", aldus Stolk. 

Na de vakantie willen Hoogerwaard en Stolk de gemeenten benaderen met de vraag of ze het idee steunen en willen helpen om de provincie over de streep te trekken. Burgemeester Han Weber van Zuidplas, eerder gedeputeerde van Zuid-Holland voor ondermeer cultuurhistorie, gaf al snel aan te willen meewerken aan het zoeken naar draagvlak bij de buurgemeenten en de provincie. 

Stolk is erg positief over de poging: "Lukt het niet om de Provincie zover te krijgen - waar we niet vanuit gaan - dan hebben we in ieder geval bij stakeholders en gemeenten voldoende draagvlak voor een gerichte bovenlokale aanpak. We kunnen in dat geval een slagkrachtige non-profit-organisatie in het leven roepen die, gevoed door stakeholders en gemeenten, kunnen zorgen voor gebiedsmarketing en het stimuleren van de interactie binnen de kerngroepen."

Wordt vervolgd.

Reactie plaatsen

Reacties

rob
2 jaar geleden

test