Dik anderhalf miljoen voor boerenlandvogels

Gepubliceerd op 24 april 2020 om 09:26

De anderhalf miljoen die de Provincie Zuid-Holland in 2019 beschikbaar stelde voor natuur- en landbouworganisaties voor het vogelvriendelijk inrichten van leefgebieden van boerenlandvogels komt nu vrij. De subsidie kan worden ingezet om het land kruidenrijker te maken of het waterpeil aan te passen, waardoor er tijdelijk plasdras-terreinen ontstaan. Niet alleen goed voor de weidevogels, maar ook tegen droogte. Deze maatregelen worden tussen half juli en half oktober uitgevoerd, omdat het weiland dan niet te nat is om te bewerken en er geen vogels meer broeden. 

Naast vernatting en het inrichten van kruidenrijk grasland hoort daar ook het verminderen van de hoeveelheid mest op weilanden en akkers bij. Verder worden op diverse plekken in Zuid-Holland zogenoemde weidevogelkerngebieden ingericht op grond van de provincie. In deze gebieden wordt speciaal rekening gehouden met de behoeften van weidevogels. Bijkomend voordeel is dat het werk oplevert voor aannemers die door beperkingen minder opdrachten hadden.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.