Waterschap verbouwt watergangen voor Klimaatbestendige Wateraanvoer

Gepubliceerd op 28 april 2020 om 11:19

Al drie keer moest door het waterschap van de De Stichtse Rijnlanden worden geïmproviseerd om Rijnwater via het Amsterdam-Rijnkanaal en de Oude Rijn de polders in te laten, om het waterpeil op hoogte te houden. Normaal vindt die inlaat plaats via de Hollandsche IJssel, maar als de zouttong oprukt bij minder watertoevoer van de Rijn, en de rivier verzilt, kan daar geen water worden ingelaten. In dat geval wordt via gemaal De Aanvoerder bij Utrecht vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal water ingelaten in de Leidse en Oude Rijn en het Gouwekanaal. Het ging om 7 kubieke meter water per seconde. Op die manier kunnen de polders, die normaal door de Hollandsche IJssel worden gevoed, op peil worden gehouden, zonder risico van verzilting. Het Amsterdam-Rijnkanaal verbindt de Lek bij Nieuwegein en het IJ bij Amsterdam. De stroming in de Leidse Rijn was de laatste keer zo sterk dat er tijdelijk een vaarverbod moest worden ingesteld voor de pleziervaart. 

De Klimaatbestendige Wateraanvoer (KW) die nu wordt aangelegd moet een eind maken aan het improviseren met noodpompen, zoals afgelopen keren nodig was. De capaciteit wordt daarmee verhoogd naar 15 kubieke meter per seconde. De oevers langs de Leidsche en Oude Rijn worden opgehoogd om een hogere waterstand te creëren voor meer druk op de Enkele Wiericke en Gouwe. Dan is er geen inzet meer nodig van noodpompen. De versmalling door de brughoofden van een fiets- en een autobrug over de Enkele Wiericke in Nieuwerbrug vormen nu nog knelpunten. Waterschap De Stichtse Rijnlanden gaat die twee bruggen daarom rond mei 2021 vervangen. Mocht het deze zomer nodig zijn, dan kan de KW wel al worden aangezet, maar zal de capaciteit nog niet optimaal zijn. (Bron AD.nl)

Foto autobrug over Enkele Wiericke (©HDSR)


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.