Alle vijf gemeenten willen onderdeel worden van erfgoedlijn Provincie

Gepubliceerd op 15 februari 2023 om 18:12

Het pleidooi van Gerard Hoogerwaard en Rob Stolk, gericht aan de provincie om de Hollandsche IJssel onderdeel te maken van een erfgoedlijn, krijgt inmiddels steun van nagenoeg alle betrokken organisaties uit de kernen van Haastrecht tot aan de IJsselmonding. De gemeenten Zuidplas, Gouda, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard steunen hun pleidooi. Dit legt de basis voor een integrale marketing voor de Hollandsche IJsselregio en het realiseren van kansen voor het beleefbaarder maken van watergebonden en industrieel erfgoed langs de dijken. De cultuurhistorische verhaallijnen eindigen immers niet bij de gemeentegrenzen.

De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat een provinciale erfgoedtafel, die beleidsbepalend is voor een erfgoedlijn, kan zorgen voor de nodige organisatiestructuur en deuren opent voor overheidsinvesteringen. Zo kan er meer aandacht komen voor unieke zaken zoals de vroegere ijsselsteenindustrie, waterhuishouding, scheepvaart, maar ook voor de gevolgen van vervening en industrialisatie, waardoor miljoenen mensen meters diep onder NAP moeten wonen en de rivier de vuilste werd van Nederland.

Aansluiting op de Erfgoedlijn Waterdriehoek vinden Hoogerwaard en Stolk het meest logisch, al biedt een verbinding met de erfgoedlijn Trekvaarten ook kansen. Streekmusea, erfgoedlocaties en oudheidskamers, kunnen daardoor meer bezoekers verwachten. De lokale vrijetijdseconomie profiteert hiervan. Het biedt ook educatief de nodige kansen.

Namens alle participanten leggen Stolk en Hoogerwaard de gedrukte versie op woensdagmiddag 22 februari voor aan een delegatie van de Provincie Zuid-Holland die voor dit doel naar het Raadhuis van Zuidplas komt om over de mogelijkheden te praten. Burgemeester Han Weber is daar de gastheer. Ook wethouder Frans Klovert van erfgoed en cultuur is daarbij aanwezig en de betrokken beleidsmedewerkers.

Stolk en Hoogerwaard krijgen graag reacties via contact@hijm.info.

Voor een toelichting is Rob Stolk ook telefonisch bereikbaar via 06-283 383 23.

 

Zeedijken als hoofdroute, een voorbeeldpagina uit pleidooi.


Definitieve versie 15-2-2023

De pagina’s 3 en 43 zijn nog inhoudelijk gewijzigd. We konden er de logo’s van de gemeenten aan toevoegen. De rest heeft tekstueel weer een kleine upgrade gekregen.

HIJ Verdient Erfgoedlijn 1 0
PDF – 8,7 MB 237 downloads

Toegevoegd

Als alternatief voor oeververbinding voor wandelaars en fietsers: ook een zweefbrug.

Herindeling kansen. Gesplitst in kansen globaal en per locatie.

Teksten bondiger gemaakt.

Hij Verdient Erfgoedlijn 10 is van 23-1-2023

HIJ Verdient Erfgoedlijn 10
PDF – 11,8 MB 211 downloads

Toegevoegd

Vermelding verplichting voor Europese lidstaten door ondertekening Verdrag van Faro voor bescherming en beleefbaar maken erfgoed en

Twee extra belangrijke kansen voor toeristisch interessante oeververbindingen

Het beschikbare budget voor een nieuwe oeververbinding voor fietsers en voetgangers in de Algeracorridor biedt kansen voor een win win situatie door betere infrastructuur en toeristisch-recreatieve spinn off.

 

CONVENTIONEEL:  FIETSERS- / VOETGANGERSBRUG

Architectonisch cultuurhistorie beleefbaar maken, bijvoorbeeld door een uitkijkpost met zicht op de rivier creëren, of visuele elementen toe te passen die een link hebben met het watergebonden erfgoed.

ALTERNATIEF:  KABELBAANVERBINDINGEN

Meerdere kabelbaanverbindingen met gondels waarin fietsen passen, zijn een alternatief voor één brug als oeververbinding. Dit levert geen hinder op voor de scheepvaart en creëert toeristisch-recreatief een aantrekkelijke uniek infrastructuur die prachtige vergezichten biedt over het rivierlandschap. Niet alleen voor Capelle - Krimpen, maar ook voor plekken waar vroeger de voetveren Klein-Hitland - Bonte Varken en Kortenoord - Lageweg waren. Het gaat om bewezen techniek.

Wellicht kan dit ook als alternatief voor de veren Moordrecht - Gouderak en Ver-Hitland - Ouderkerk worden ingezet.

 

HIJ Verdient erfgoedlijn 9 is de laatste versie van 14-12-2022

HIJ Verdient erfgoedlijn 9
PDF – 12,2 MB 205 downloads

pdf 1-12-2022

Toegevoegd

Paginacijfers in de index en

Twee extra belangrijke kansen

 

Ecomuseum/congrescentrum Lage Landen | De Dubbele Bodem

Het laagste polderpunt in de Zuidplaspolder biedt grote kansen. Voor het wonen onder zeeniveau, de beleving van het oorspronkelijke landschap zes meter erboven, de ecologische schade van turfmijning en de huidige risico’s van zeewaterspiegelstijging is veel internationale belangstelling. Vooral de uitdagingen die dit laatste biedt, rechtvaardigen een ecomuseum/congrescentrum dat het internationale ontmoetingspunt wordt voor mondiale milieuvraagstukken. Architectonisch een uitdaging om er een landmark van te maken.

 

Herinrichting dijk tussen Algerabrug en Zalmhuis

Veel buitenlandse toeristen maken gebruik van de mogelijkheid om vanaf een (rivier)cruiseschip uit Rotterdam met een e-bike naar Kinderdijk te rijden. Het traject van Zalmhuis (Waterbushalte Rivium) tot de Algerabrug heeft nu echter weinig te bieden.  Versterking van de Algeracorridor (en het daarvoor beschikbare budget) biedt Capelle aan den IJssel de kans om de Nijverheidstraat en IJsseldijk in te richten als recreatief-toeristische langzaamverkeersroute, waarbij cultuurhistorische locaties beleefbaar wordt gemaakt. 

HIJ Verdient erfgoedlijn 8
PDF – 12,6 MB 211 downloads

pdf 16-11-2022 Toegevoegd tekstcorrecties.

HIJ Verdient Erfgoedlijn 7
PDF – 12,8 MB 259 downloads

pdf 11-11-2022 Toegevoegd ondermeer ouderdom ’s-Gravenweg en tekstcorrecties.

HIJ Verdient Erfgoedlijn 6
PDF – 12,8 MB 235 downloads

pdf 07-11-2022 Toegevoegd de impact van het eind van het koloniale tijdperk, de impact op de scheepsindustrie en de komst van Molukse gemeenschappen in IJseloord in Capelle en de wijken in Moordrecht, en Krimpen en illustratiemateriaal.

HIJ Verdient erfgoedlijn 5
PDF – 12,9 MB 241 downloads

pdf 02-11-2022 HV Die Goude toegevoegd als ondersteunende instantie

HIJ Verdient Erfgoedlijn 4
PDF – 11,1 MB 435 downloads

pdf 26-10-2022 Met opmerkingen verwerkt van Martine van Lier van Bureau de Erfgoedwerf), die met Waterrecreatie Nederland de Kansenkaart Hollandsche IJssel ontwikkelde, en ons initiatief om te focussen op de toegankelijkheid van watergebonden erfgoed via de dijken in plaats van via het water van harte ondersteunt. Haar kanttekening is dat de ontwikkeling van meer mogelijkheden op het water daarmee niet mag stoppen en het niet mag uitsluiten dat het Utrechtse deel ook onderdeel wordt.

HIJ Verdient Erfgoedlijn 3
PDF – 11,1 MB 233 downloads

pdf 8-10-2022 Met opmerkingen verwerkt van ondermeer Hans Dupré (actief bij Goudse erfgoed- en archeologieverenigingen), Marijke Edel, (voorzitter HV Moordrecht) en Rob Rosbergen (Stichting Windmolen Kortenoord) en historicus Johan Knoester (oud-medewerker Erfgoedhuis, HV Nieuwerkerk aan den IJssel) en HV Haastrecht.

HIJ Verdient Erfgoedlijn
PDF – 11,1 MB 273 downloads

pdf 3-10-2022

HIJ Verdient Erfgoedlijn
PDF – 11,1 MB 263 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.