Hollandsche IJssel verdient erfgoedlijn

Gepubliceerd op 11 november 2022 om 16:56

Op initiatief van en samen met erfgoedadviseur Gerard Hoogerwaard heeft Rob Stolk (winnaar Cultuurprijs Zuidplas 2021) een stuk geproduceerd met aanbevelingen die de Provincie Zuid-Holland ervan moeten overtuigen dat de Hollandsche IJssel een plek verdient in een van de povinciale erfgoedlijnen. Hun initiatief en genoemde aanbevelingen krijgen steun van nagenoeg alle betrokken historische organisaties van de kernen van Haastrecht tot aan de IJsselmonding. Ze zijn ervan overtuigd dat de provincie, die nu de financiële en ambtelijke ondersteuning hoofdzakelijk richt op de bestaande zeven erfgoedlijnen, zoals de Hollandsche Waterlinie, Trekvaarten en Romeinse Limes, ervoor kan zorgen dat er structuur kan komen in de erfgoedbeleving van de Hollandsche IJssel. De pdf van het concept is beschikbaar.

Vooral een aansluiting op de Erfgoedlijn Waterdriehoek kan recht doen aan de vele historische verhaallijnen en het erfgoed langs de zeedijken, menen Hoogerwaard en Stolk. Niet alleen streekmusea, open erfgoedlocaties en oudheidskamers, maar ook de vrijetijdseconomie kunnen profiteren van de toeristische recreatie die dit genereert. Het biedt ook op educatief gebied de nodige kansen.  

Het conceptstuk, met aanbevelingen voor coördinatie en eenvoudige ontwikkeling van activiteiten, hotspots en de creatie van ondermeer bezoekerscentra, wordt voorgelegd aan de gemeenten Capelle, Krimpen, Krimpenerwaard, Zuidplas en Gouda met het verzoek hier aanvullingen op te geven. Doel is het verkijgen van een integrale aanpak van erfgoedlocaties en marketing ten behoeve van de vrijetijdseconomie.

Stolk en Hoogerwaard krijgen graag reacties via contact@hijm.info.

Voor een toelichting is Rob Stolk ook telefonisch bereikbaar via 06-283 383 23.

Het concept krijgt regelmatig een update. Leuk voor wie het proces wil volgen of geïnteresseerd is in de geschiedenis van onze regio.


pdf 16-11-2022 Toegevoegd tekstcorrecties.

HIJ Verdient Erfgoedlijn 7
PDF – 12,8 MB 18 downloads

pdf 11-11-2022 Toegevoegd ondermeer ouderdom ’s-Gravenweg en tekstcorrecties.

HIJ Verdient Erfgoedlijn 6
PDF – 12,8 MB 17 downloads

pdf 07-11-2022 Toegevoegd de impact van het eind van het koloniale tijdperk, de impact op de scheepsindustrie en de komst van Molukse gemeenschappen in IJseloord in Capelle en de wijken in Moordrecht, en Krimpen en illustratiemateriaal.

HIJ Verdient erfgoedlijn 5
PDF – 12,9 MB 22 downloads

pdf 02-11-2022 HV Die Goude toegevoegd als ondersteunende instantie

HIJ Verdient Erfgoedlijn 4
PDF – 11,1 MB 119 downloads

pdf 26-10-2022 Met opmerkingen verwerkt van Martine van Lier van Bureau de Erfgoedwerf), die met Waterrecreatie Nederland de Kansenkaart Hollandsche IJssel ontwikkelde, en ons initiatief om te focussen op de toegankelijkheid van watergebonden erfgoed via de dijken in plaats van via het water van harte ondersteunt. Haar kanttekening is dat de ontwikkeling van meer mogelijkheden op het water daarmee niet mag stoppen en het niet mag uitsluiten dat het Utrechtse deel ook onderdeel wordt.

HIJ Verdient Erfgoedlijn 3
PDF – 11,1 MB 32 downloads

pdf 8-10-2022 Met opmerkingen verwerkt van ondermeer Hans Dupré (actief bij Goudse erfgoed- en archeologieverenigingen), Marijke Edel, (voorzitter HV Moordrecht) en Rob Rosbergen (Stichting Windmolen Kortenoord) en historicus Johan Knoester (oud-medewerker Erfgoedhuis, HV Nieuwerkerk aan den IJssel) en HV Haastrecht.

HIJ Verdient Erfgoedlijn
PDF – 11,1 MB 60 downloads

pdf 3-10-2022

HIJ Verdient Erfgoedlijn
PDF – 11,1 MB 43 downloads

«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.