Pleidooi Hollandsche IJssel verdient erfgoedlijn wordt steeds sterker

Gepubliceerd op 23 januari 2023 om 14:58

Het pleidooi van Gerard Hoogerwaard en Rob Stolk gericht aan de provincie om de Hollandsche IJssel onderdeel te maken van een erfgoedlijn, krijgt inmiddels steun van nagenoeg alle betrokken organisaties uit de kernen van Haastrecht tot aan de IJsselmonding. De gemeenten Zuidplas, Gouda, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel hebben volmondig hun steun betuigd. Het wachten is nog op een officiële reactie van gemeente Krimpenerwaard, waar het ambtelijk goed is ontvangen. De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat een provinciale erfgoedtafel horend bij een erfgoedlijn kan zorgen voor de juiste organisatiestructuur en de nodige investeringen in de beleving van het watergebonden erfgoed aan de Hollandsche IJssel. Zo komt er meer aandacht voor unieke zaken zoals de vroegere ijsselsteenindustrie, scheepvaart, maar ook voor de gevolgen van menselijk handelen op de omgeving, waardoor miljoenen mensen meters diep onder NAP wonen en de rivier de vuilste werd van Nederland.

Aansluiting op de Erfgoedlijn Waterdriehoek vinden Hoogerwaard en Stolk het meest logisch, al biedt een verbinding met de erfgoedlijn Trekvaarten ook kansen. Streekmusea, erfgoedlocaties en oudheidskamers, maar vooral de vrijetijdseconomie kan profiteren van de toeristische recreatie die dit genereert. Het biedt op educatief gebied de nodige kansen.

Doel is het verkrijgen van een integrale gebiedsmarketing ten behoeve van de vrijetijdseconomie, gebaseerd op de beleving van cultuurhistorische verhaallijnen en watergebonden materieel en immaterieel erfgoed, ook het beeldend integreren van cultuurhistorie bij (infrastructurele) projecten.

Stolk en Hoogerwaard krijgen graag reacties via contact@hijm.info.

Voor een toelichting is Rob Stolk ook telefonisch bereikbaar via 06-283 383 23.

Wie het ontwikkelingsproces wil volgen, of geïnteresseerd is in de geschiedenis van onze regio: de laatste updates in pfd-vorm van het conceptpleidooi staan onder de volgende afbeelding.

Zeedijken als hoofdroute, een voorbeeldpagina uit pleidooi.


Toegevoegd

Als alternatief voor oeververbinding voor wandelaars en fietsers: ook een zweefbrug.

Herindeling kansen. Gesplitst in kansen globaal en per locatie.

Teksten bondiger gemaakt.

Hij Verdient Erfgoedlijn 10 is van 23-1-2023

HIJ Verdient Erfgoedlijn 10
PDF – 11,8 MB 14 downloads

Toegevoegd

Vermelding verplichting voor Europese lidstaten door ondertekening Verdrag van Faro voor bescherming en beleefbaar maken erfgoed en

Twee extra belangrijke kansen voor toeristisch interessante oeververbindingen

Het beschikbare budget voor een nieuwe oeververbinding voor fietsers en voetgangers in de Algeracorridor biedt kansen voor een win win situatie door betere infrastructuur en toeristisch-recreatieve spinn off.

 

CONVENTIONEEL:  FIETSERS- / VOETGANGERSBRUG

Architectonisch cultuurhistorie beleefbaar maken, bijvoorbeeld door een uitkijkpost met zicht op de rivier creëren, of visuele elementen toe te passen die een link hebben met het watergebonden erfgoed.

ALTERNATIEF:  KABELBAANVERBINDINGEN

Meerdere kabelbaanverbindingen met gondels waarin fietsen passen, zijn een alternatief voor één brug als oeververbinding. Dit levert geen hinder op voor de scheepvaart en creëert toeristisch-recreatief een aantrekkelijke uniek infrastructuur die prachtige vergezichten biedt over het rivierlandschap. Niet alleen voor Capelle - Krimpen, maar ook voor plekken waar vroeger de voetveren Klein-Hitland - Bonte Varken en Kortenoord - Lageweg waren. Het gaat om bewezen techniek.

Wellicht kan dit ook als alternatief voor de veren Moordrecht - Gouderak en Ver-Hitland - Ouderkerk worden ingezet.

 

HIJ Verdient erfgoedlijn 9 is de laatste versie van 14-12-2022

HIJ Verdient erfgoedlijn 9
PDF – 12,2 MB 22 downloads

pdf 1-12-2022

Toegevoegd

Paginacijfers in de index en

Twee extra belangrijke kansen

 

Ecomuseum/congrescentrum Lage Landen | De Dubbele Bodem

Het laagste polderpunt in de Zuidplaspolder biedt grote kansen. Voor het wonen onder zeeniveau, de beleving van het oorspronkelijke landschap zes meter erboven, de ecologische schade van turfmijning en de huidige risico’s van zeewaterspiegelstijging is veel internationale belangstelling. Vooral de uitdagingen die dit laatste biedt, rechtvaardigen een ecomuseum/congrescentrum dat het internationale ontmoetingspunt wordt voor mondiale milieuvraagstukken. Architectonisch een uitdaging om er een landmark van te maken.

 

Herinrichting dijk tussen Algerabrug en Zalmhuis

Veel buitenlandse toeristen maken gebruik van de mogelijkheid om vanaf een (rivier)cruiseschip uit Rotterdam met een e-bike naar Kinderdijk te rijden. Het traject van Zalmhuis (Waterbushalte Rivium) tot de Algerabrug heeft nu echter weinig te bieden.  Versterking van de Algeracorridor (en het daarvoor beschikbare budget) biedt Capelle aan den IJssel de kans om de Nijverheidstraat en IJsseldijk in te richten als recreatief-toeristische langzaamverkeersroute, waarbij cultuurhistorische locaties beleefbaar wordt gemaakt. 

HIJ Verdient erfgoedlijn 8
PDF – 12,6 MB 24 downloads

pdf 16-11-2022 Toegevoegd tekstcorrecties.

HIJ Verdient Erfgoedlijn 7
PDF – 12,8 MB 34 downloads

pdf 11-11-2022 Toegevoegd ondermeer ouderdom ’s-Gravenweg en tekstcorrecties.

HIJ Verdient Erfgoedlijn 6
PDF – 12,8 MB 31 downloads

pdf 07-11-2022 Toegevoegd de impact van het eind van het koloniale tijdperk, de impact op de scheepsindustrie en de komst van Molukse gemeenschappen in IJseloord in Capelle en de wijken in Moordrecht, en Krimpen en illustratiemateriaal.

HIJ Verdient erfgoedlijn 5
PDF – 12,9 MB 39 downloads

pdf 02-11-2022 HV Die Goude toegevoegd als ondersteunende instantie

HIJ Verdient Erfgoedlijn 4
PDF – 11,1 MB 153 downloads

pdf 26-10-2022 Met opmerkingen verwerkt van Martine van Lier van Bureau de Erfgoedwerf), die met Waterrecreatie Nederland de Kansenkaart Hollandsche IJssel ontwikkelde, en ons initiatief om te focussen op de toegankelijkheid van watergebonden erfgoed via de dijken in plaats van via het water van harte ondersteunt. Haar kanttekening is dat de ontwikkeling van meer mogelijkheden op het water daarmee niet mag stoppen en het niet mag uitsluiten dat het Utrechtse deel ook onderdeel wordt.

HIJ Verdient Erfgoedlijn 3
PDF – 11,1 MB 46 downloads

pdf 8-10-2022 Met opmerkingen verwerkt van ondermeer Hans Dupré (actief bij Goudse erfgoed- en archeologieverenigingen), Marijke Edel, (voorzitter HV Moordrecht) en Rob Rosbergen (Stichting Windmolen Kortenoord) en historicus Johan Knoester (oud-medewerker Erfgoedhuis, HV Nieuwerkerk aan den IJssel) en HV Haastrecht.

HIJ Verdient Erfgoedlijn
PDF – 11,1 MB 73 downloads

pdf 3-10-2022

HIJ Verdient Erfgoedlijn
PDF – 11,1 MB 60 downloads

« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.