Alle historische organisaties willen bij erfgoedlijn

Gepubliceerd op 2 november 2022 om 10:56

De notitie, dat een pleidooi is richting de provincie Zuid-Holland om de Hollandsche IJssel onderdeel te maken van een Erfgoedlijn, wordt gesteund door alle historische organisaties. De instemming met de kansen die erin geboden worden van Historische Vereniging Die Goude, was de laatste die binnenkwam. Daarnaast gaf een aantal musea en andere erfgoed-instanties aan achter de aanbeveling te staan. Ook Bureau de Erfgoedwerf dat in 2017 samen met Waterrecreatie Nederland de zogenoemde Kansenkaart ontwikkelde voor de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in de regio door ontwikkeling van waterrecreatie en watergebonden erfgoed, staat achter de visie dat het watergebonden erfgoed meer bezoekers kan krijgen door de dijken te promoten als ontsluitingswegen, bij voorkeur voor langzaamverkeer, dan de rivierweg.

Dankzij deze vele positieve bijdragen konden de initiatiefnemers Gerard Hoogewaard en Rob Stolk het verhaal verfijnen. De essentie blijft: De Hollandsche IJssel verdient een Erfgoedlijn. De meest recente pdf van de notitie, ingeleid met de korte historie van de IJssel vind je hier.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een Programma Faro gestart met als doel burgerinitiatief en -participatie tot een vanzelfsprekend onderdeel van de erfgoedpraktijk te maken. 

De rivier ter hoogte van Ouderkerk-Ver-Hitland na de normalisatie. De kom (de oude rivierloop) is nu de plek waar mensen wonen in oude werkschepen.

 

"De erfgoedlijnen in Zuid-Holland zijn een goed voorbeeld van een erfgoedparticipatie aanpak, zoals vastgelegd in het Verdrag van Faro. Dit Europese verdrag benadrukt de maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed en het belang van het beleefbaar maken van erfgoed voor de samenleving. De provincie Zuid-Holland stimuleert en ondersteunt middels haar erfgoedlijnen de samenleving om eigen initiatieven te ontplooien en de realisatie daarvan mogelijk te maken. Veel initiatieven krijgen zo een zo groot mogelijke kans van slagen. Door deze deelname vanuit de samenleving ontstaat een waardevol netwerk, waarin kennis wordt uitgewisseld, deelname wordt bevorderd en samenwerking centraal staat."

Reactie plaatsen

Reacties

Bou Huisman
2 jaar geleden

De foto is niet van net na de normalisatie, de oliebunkers van Avia in Ouderker a/d IJssel staan er al op, die zijn van de jaren '60.

Rob
2 jaar geleden

Bedankt voor je opmerkzaamheid Bou. Ik heb 'net' weggehaald.