Organisaties rond Hollandsche IJssel willen liefst eigen Erfgoedgebied

Gepubliceerd op 29 februari 2024 om 18:20

Op initiatief van de Gerard Hoogerwaard en Rob Stolk, de burgerinitiatiefnemers van Hollandsche IJssel verdient Erfgoedlijn, kwamen nagenoeg alle lokale erfgoedorganisaties, -eigenaren en gemeenten uit de Hollandsche IJsselregio samen die hun pleidooi bij de provincie ondersteunen. In dit overleg spraken vertegenwoordigers van zo’n twintig partijen over de manier waarop de deze regio het erfgoed beter beleefbaar kan maken. Slechts enkele belanghebbende organisaties ontbraken, die vooraf te kennen hadden gegeven zich aan te sluiten bij de initiatieven. De provincie doet onderzoek naar de uitbreiding van de Erfgoedlijnen Waterdriehoek en Trekvaarten met de Hollandsche IJssel. De stakeholders uit Krimpen, Capelle, Krimpenerwaard, Zuidplas en Gouda, en de gemeente zelf, hebben tijdens de vergadering unaniem de voorkeur uitgesproken voor een eigen Erfgoedregio Hollandsche IJssel waarop bestaande Erfgoedlijnen zich aansluiten. Zo komt de eigenheid van de Hollandsche IJsselregio beter tot zijn recht dan als onderdeel van een bestaande Erfgoedlijn. Deze boodschap is aan de provincie overgebracht en aan het adviesbureau Arcadis.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van de archeologische en historische verenigingen, stichtingen en de archiefdienst. Ook mensen van Streekmuseum Krimpenerwaard, Steenovens Klein Hitland, GoudAsfalt en Zaag55 waren er om mee te denken over de mogelijkheden om meer exposure te krijgen voor het gebied.

Tijdens de vergadering vertelde Henk Verreijken, voorzitter van Die Goude, die betrokken was bij de ontwikkeling van de populaire cursussen Goudologie, dat zo’n duizend mensen zich inmiddels Goudoloog mogen noemen. Dat betekent dat ze de geschiedenis van Gouda en het erfgoed van de stad kennen. Het idee leeft om een soortgelijke opleiding in het leven te roepen over de Hollandsche IJssel. Dit helpt mee aan de vorming van het regiobewustzijn. De benaming Isalogie is al gevallen. Hoe, wie en waar zal nog handen en voeten moeten krijgen in de vervolgbijeenkomst, waarom werd gevraagd.

Eerst een onderzoek over welke verhaallijnen de grootste potentie hebben om te worden uitgewerkt. Ze moeten draagkracht hebben bij bestaande lokale instanties die het gastheerschap in de kernen of de locaties met erfgoed vervullen. De term Zoden aan de Dijk is als werknaam gevallen om het proces van de gebiedsprofilering handen en voeten te geven. Er wordt een enquête onder de stakeholders gehouden om te onderzoeken welke onderwerpen het unieke karakter van de streek het best weerspiegelen. Ook wordt onderzocht hoe de onderlinge communicatie werkt bij de erfgoedtafel in een vergelijkbaar erfgoedgebied als Historisch Haringvliet, om dat als voorbeeld te laten dienen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.