Hollandsche IJssel wordt geen erfgoedlijn

Gepubliceerd op 1 juni 2024 om 18:28

De collectieve inspanningen van de afgelopen jaren konden gedeputeerde Meindert Stolk (CDA) niet overreden om de Hollandsche IJsselregio een eigen erfgoedlijn te geven, of aan een bestaande erfgoedlijn toe te voegen. De gelaagdheid van de Hollandsche IJssel maakt dit te ingewikkeld,  kiezen voor aansluiting op een bestaande erfgoedlijn zou de regio te kort doen. Het besluit is teleurstellend, niet alleen voor Gerard Hoogerwaard en Rob Stolk als burgerinitiatiefnemers, maar vooral voor de betrokken gemeenten en stakeholders die zich achter (de onderbouwing van) het blauwe bidboek 'Hollandsche IJssel verdient erfgoedlijn' schaarden, om erfgoed toegankelijker te maken binnen een organisatiestructuur en met de middelen die een provinciale erfgoedlijn biedt.

De provincie waardeert de inzet en erkent dat de regio meer aandacht nodig heeft, maar kiest er toch voor om het adviesrapport van erfgoedlijnenbedenker adviesbureau Arcadis te volgen en te blijven focussen op de bestaande zeven succesvolle erfgoedthema’s. Gebieden buiten de erfgoedlijn worden daarmee tekort gedaan. Een achtste erfgoedlijn is qua bezetting en middelen politiek geen optie, omdat dit binnen het huidige budget niet behapbaar is.

De tijd is nu niet rijp voor een innovatieve erfgoedaanpak in de vorm van cultuurregio met meerdere mini-erfgoedlijnen ieder gekoppeld aan erfgoed dat restauratie of een herbestemming nodig heeft, zoals we hebben voorgesteld in een innovatief voorstel om de gelaagdheid tot zijn recht te laten komen.

De erfgoedlijn Trekvaarten wordt nu uitgebreid tot onze regio met de historische dienstregelinglijn Amsterdam-Gouda. Ons voorstel om het wagenveer dat via de tolweg Gouda-Rotterdam liep, mee te nemen in deze erfgoedlijn, vond geen voedingsbodem, ook al was dat traject via de dijk over Moordrecht tot Kortenoord en via de ’s-Gravenweg naar Capelle en Rotterdam, onderdeel van de toenmalige trekvaartdiensten.

De erfgoedlijn Waterdriehoek wordt van de Drechtsteden uitgebreid naar Hoek van Holland (via de Noord, Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg. Binnen onze regio vallen Zaag55 (gemeente Krimpenerwaard), Stormpolder (Krimpen aan den IJssel) en Capelle (West) daar onder. Stakeholders en gemeenten kunnen projectvoorstellen betreffende scheepvaartindustrie aandragen bij de erfgoedtafel Waterdriehoek.

De inititiatiefnemers menen dat de vijf gemeenten, die het pleidooi steunen, nu aan zet zijn om het erfgoed binnen het gebied op de kaart te zetten en ze samen met enthousiaste stakeholders de genoemde kansen moeten oppakken. Vooral de meest interessante verhaallijnen die uit de bijeenkomsten met stakeholders zijn gerold, vragen om ontwikkeling.

De provincie wil het enthousiasme dat onder de stakeholders en gemeente leeft, wel stimuleren, mits de lokale overheden een collectief plan opstellen. Zuid-Holland zal geen voortrekkersrol vervullen, zoals bij een erfgoedlijn. Initiatieven kunnen wel mondjesmaat op ambtelijke en financiële support rekenen van de provincie. Verwezen wordt naar financiële overheidsbudgetten die voor recreatieontwikkeling beschikbaar zijn.

Met een bijdrage uit Erfgoedparticipatie/Faro zou een verhaallijn van de baksteenindustrie kunnen worden ontwikkeld. Ambtelijk is er voldoende draagvlak om dit met de stakeholders die aangegeven hebben dit te willen oppakken op te pakken als pilot.

De Hollandsche IJssel staat bij de overheid op de kaart. Achter de schermen zijn contacten gelegd die in de toekomst mooie dingen op kunnen leveren. In die zin is het niet helemaal zinloos geweest.

Voor Rob Stolk en Gerard Hoogerwaard zit het erop. Ze blijven beschikbaar om een adviesrol te vervullen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.