Provincie wil meer woningen per vierkante meter

Gepubliceerd op 17 april 2020 om 09:29

Provincie Zuid-Holland heeft een quickscan laten verrichten naar de mogelijkheid om woningen dichter op elkaar te zetten. Daardoor kunnen de komende twee decennia 90.000 meer woningen kunnen gebouwd binnen de bestaande kernen en profiteren van de aanwezige voorzieningen. Er is gekeken naar huizen die met de achterkant tegen elkaar kunnen staan of driehoog appartementengebouwen in plaats van rijtjeswoningen, en minder parkeerplaatsen per woning. Drie nieuwe VINEX-locaties kunnen worden geschrapt als eenderde van de mogelijkheden op de nieuwe manier wordt ingevuld, dus 30.000 woningen. De provincie wil met bebouwing in hogere dichtheid de bouw versnellen, mobiliteit verduurzamen en de leefomgevingskwaliteit verbeteren. Een manier om dit te bereiken is door 'prikkels in de grondprijssystematiek'.

Of dit gevolgen heeft voor de nieuwe dorpskern die in Zuidplas moet verrijzen is niet bekend.

Bron www.Zuid-Holland.nl 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.