Ook COVID-19-tegemoetkoming voor beheerders rijksmonumenten

Gepubliceerd op 17 april 2020 om 10:29

Eigenaren die inkomsten uit rijksmonumenten missen, waarmee ze normaliter monument in stand houden, komen ook in aanmerking voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Ondernemingen die bij de Kamer van Koophandel de SBI-code 91.03 hebben (monumentenzorg) kunnen een aanvraag doen. Dit is het resultaat van overleg door Kunsten ’92 en Nederland Monumentenland, vertegenwoordigd door Marlo Reeders, en de Federatie van Instandhouding Monumenten (FIM) en andere erfgoedorganisaties, vertegenwoordigd door Martine van Lier, met Minister van Engelshoven.

Organisaties die een monument beheren met inkomsten uit verhuring of bezoekers, zien hun exploitatiecijfers teruglopen. Daardoor ontstaat er een tekort voor het beheer en de instandhouding van het momenten, met alle risico’s van dien. Een tegemoetkoming voor personeelskosten zet qua lastenverlichting vaak geen zoden aan de dijk, omdat er vooral met vrijwilligers wordt gewerkt. Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, dat ondermeer musea vertegenwoordigd, is op verzoek van Minister van Engelshoven extra uitgebreid om de schade voor de cultuur en erfgoed in beeld te brengen. ‘Erfgoedondernemers zijn over het algemeen gewend hun eigen broek op de houden, maar kunnen extra hulp nu goed gebruiken. De meesten zullen voldoende hebben aan een overbruggingskrediet of renteloze lening wat later kan worden terugbetaald,’ meent Reeders.

Bron www.Erfgoedstem.nl 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.