Gemeente Zuidplas maakt Erfgoedvisie

Gepubliceerd op 23 april 2020 om 15:21

De gemeente heeft zzp-er architectuurhistorica Linda Driesen-van der Male van Adviesbureau Cultuurhistorie Culthis in de arm genomen om een gemeentelijke erfgoedvisie te ontwikkelen. De gemeente wil dit als basis laten dienen voor het erfgoedbeleid. Nu wordt bij bouwplannen en bestemmingswijzigingen advies ingewonnen bij de gemeentelijke monumentencommissie en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, maar die adviezen zijn niet bindend. Op politiek niveau wordt er op basis van aanbod besloten in plaats van vanuit beleid. De nieuwe  erfgoedvisie moet als basis fungeren voor de aanpak in de toekomst.

Actueel zijn ondermeer de boerderij Geertruidahoeve aan de Eerste Tochtweg 25, gebouwd in 1888 (zie foto) die nu op instorten staat en de herbestemming van het steenovencomplex op Klein Hitland in Nieuwerkerk. Voor de Snelle Sluis in Moordrecht komt de nota helaas te laat. Linda Driesen-van der Male inventariseert de situatie met hulp van partijen die zich met erfgoed bezig houden, zoals de historische organisaties en eigenaren/beheerders van erfgoed.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.