Provincie Utrecht trekt 6 miljoen uit voor steunpakket cultuur- en erfgoed.

Gepubliceerd op 8 juni 2020 om 12:17

Hoewel veel zaken nog worden uitgewerkt, is een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het verlenen van steun aan cultuur en erfgoed. Daar is 6 miljoen voor gereserveerd. Onderzocht wordt hoe dit verdeeld kan worden en er wordt een digitaal loket voorbereid waar men terecht kan met vragen.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: ”We willen met gemeenten, de fondsen en instellingen in overleg hoe we de regionale culturele sector het best kunnen ondersteunen. Dat kost tijd, tijd die we eigenlijk niet hebben. We starten alvast met de voorbereidingen voor een steunloket, want mochten Provinciale Staten positief besluiten in juli, dan kunnen we meteen van start. Niets doen is op dit moment geen optie.”

De 6 miljoen is niet genoeg om de hele Utrechtse cultuur- en erfgoedsector te ondersteunen. Daarom  wordt met andere overheden en fondsen afgestemd wie welke verantwoordelijkheid op zich neemt en wordt een beroep gedaan op deskundigen. Uitgangspunten zijn bijvoorbeeld: toekomstbestendigheid van een organisatie, cofinanciering door gemeenten, regionaal belang van de instelling, relatie van de instelling met het provinciale beleid, tonen van cultureel ondernemerschap en flexibiliteit en zoveel mogelijk regionale spreiding. 

Het kan ingezet worden bij een dreigend faillissement: een lening, garantie of subsidie; het aanpassen aan de anderhalve meter samenleving: inzet van deskundigen; wegvallen van vrijwilligers: financiële ondersteuning en voor kennisdeling, onderzoek etc.

Nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma

Provinciale Staten heeft deze week het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma ‘Voor Jong & Altijd’ vastgesteld. Met dit programma geeft de provincie de komende vier jaar richting aan de cultuursector, wil ze inhoudelijk bijdragen aan de toegankelijkheid van cultuur en waardevol erfgoed instand houden.