Grand Canyon start door als Grand Canyon Events

Gepubliceerd op 10 juni 2020 om 17:05

In het AD staat geschreven dat het evenementenbedrijf Grand Canyon een doorstart gaat maken onder de naam Grand Canyon Events. Het bedrijf moest aan het begin van de Coronacrisis de conclusie trekken dat het te weinig vlees op de botten had om de vaste lasten door te kunnen betalen en trok eind april de stekker eruit. Nu maakt het een doorstart met minder personeelslasten, vooral om toeristen in het VVV-kantoor in De Waag ten dienste te kunnen zijn. Even geen grootschalige evenementen, maar eigenaar Remko van der Hammen sluit niets uit. Grand Canyon verzorgde de jaarlijkse ijsbaan rond het oude stadhuis op de Markt en het Gouda Beach festival.