CRa wil nieuwe overeenkomst tussen boer en maatschappij

Gepubliceerd op 26 augustus 2020 om 11:24

Het College van Rijksadviseurs (CRa) is met een lijvig rapport uitgekomen over de toekomst van de Krimpenerwaard. Het kreeg de titel 'Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij. Het toekomstbeeld 2050 gaat uit van een combinatie tussen agrarische productie en de productie van een gezonde bodem, schoon water, schone lucht, grote biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap voor bewoners en recreanten.

Uit de pilot die is gehouden is gebleken ‘dat in het veenweidegebied de lat niet altijd op 100% moet liggen om in totaal de meeste meerwaarde te kunnen genereren. Uitgangspunt van het toekomstperspectief is dan ook te komen tot een maximale inspanning om de bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen te reduceren, in combinatie met transitie naar een extensievere vorm van (melk)veehouderij.

Behoud van de melkveehouderij is van belang voor de economie van het gebied; het behoud en de versterking van het agrarisch cultuurlandschap en de ontwikkeling van een rijk gevarieerd, biodivers landschap. In de Krimpenerwaard anno 2050 draait het om vijf principes: maximale inspanning klimaatopgave, biodiverse weides, landschaps- en natuurinclusieve kringloopbedrijf, landschappelijke zonering van de polder en nieuwe verbindingen tussen boer en burger (producent en consument).

In 2050 worden er voor zo’n half miljoen consumenten ‘landschapsinclusieve’ melkproducten geproduceerd. De eerlijke prijs moet deels komen uit korte, lokale voedselketens.

Direct aansluitend op de kernen en stroomruggen langs de rivieren zijn er kleinschalige en afwisselende zones ontwikkeld, waar fruitbedrijven (gemengd met kippen), agro-forestry, (melk)veehouderijen, recreatiebedrijven, verkooppunten voor lokale producten elkaar afwisselen. Het is een toegankelijk uitloopgebied met vele (kleinere) routes, wandel- en fietspaden. Vanuit deze ‘verbindingsgebieden’ is een sterke relatie is opgebouwd tussen de agrarische bedrijven en de mensen die in de omgeving wonen. Hier concentreren zich de verkoopplekken voor streekproducten, de recreatieve voorzieningen en kunnen verschillende agrarisch bedrijven bezocht, bekeken en ‘geproefd’ worden.

Uitnodigende erven

In 2050 kunnen veel erven bezocht worden door publiek. Het is mogelijk om het productieproces te zien, streekproducten rechtstreeks bij de boer te kopen, even te verpozen in een boomgaard of theetuin, ergens op een veldje te kamperen, een huisje te huren op het erf, het (vooral) werk op de boerderij mee te maken.

Je kunt het rapport hier downloaden.

Landschapsinclusieve Landbouw Pilot Krimpenerwaard
PDF – 10,3 MB 508 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.