Staatssecretaris vindt saneringskosten gifbelt maatschappelijk onverantwoord

Gepubliceerd op 17 november 2020 om 09:40

Het lijkt erop dat de gifbelt op Stormpolder niet verder wordt opgeruimd. De drie miljoen die uitgetrokken was voor de schoonmaak van het terrein, bleek niet genoeg. Het Ministerie gaat er waarschijnlijk niet meer in investeren, want die beschouwt de huidige situatie als veilig, terwijl de Milieudienst onlangs nog constateerde dat er nog gif weglekt in de Sliksloot. 

Zes hectare van de Krimpense Stormpolder, op de hoek van de IJssel en de Sliksloot, is in de tweede helft van vorig eeuw zwaar vervuild. De veroorzakers, Cindu en de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK), die op de voormalige steenplaats waren gevestigd, kunnen niet meer ter vreantwoording worden geroepen. EMK heeft zich het meest schuldig gemaakt aan de vervuiling, die liet het giftig afval dat ze zouden verwerken gewoon weglopen in de grond en in de IJssel. De gemeente Krimpen aan den IJssel kreeg daarna het terrein in handen en vatte het plan op om het met staatssteun schoon te maken. Er werd drie miljoen voor uitgetrokken. Het idee was om het daarna als bedrijventerrein in te richten en te verkopen. Helaas bleek tijdens de werkzaamheden dat de damwanden die moeten voorkomen dat de troep in het water beland te zwak waren voor de beoogde operatie en dat de schoonmaakoperatie kostentechnisch uit de hand gingen lopen. Extra overheidsgeld om het bouwrijp op te kunnen leveren zit er vooralsnog niet in, want staatssecretaris Stientje van Veldhoven van infrastructuur heeft te kennen gegeven dat de nodige investering niet in verhouding staan tot de maatschappelijke kosten. Het ministerie beschouwt de huidige situatie als veilig, terwijl de Milieudienst vorige jaar nog heeft gemeld dat aan de Slikslootzijde nog gif weglekt. Twee Groen Links-leden van Krimpen aan de IJssel zetten giftbeltkrimpen.net op om het bij het publiek en vooral de politiek onder aandacht te houden. Deze week schenkt ook Het Kontakt hier aandacht aan.

Foto van de koolteerfabriek van voor de bouw van de Hollandsche IJsselkering, met op de voorgrond het veer van Ruit. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.