NRD voor de MER na vaststelling VKA KIJK

Gepubliceerd op 25 november 2020 om 18:07

Dat de vereenvoudiging van taalgebruik bij publieke instanties nog niet overal wordt toegepast, toont waterschap Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard wel aan met een fraai staaltje proza over het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). Het nieuwsbericht over deze versterkingsoperatie van de dijk tussen Gouda en Krimpen aan den IJssel, dat 16 november het daglicht zag op de website van het waterschap, staat vol afkortingen en terminologie waar een niet ingewijde geen soep van kan koken. Na bestudering blijkt dat de boodschap is dat de komende maanden wordt bestudeerd wat op detailniveau nodig is, nu de voorkeursaanpak (VKA) per dijksectie is geformuleerd. Er moet nu worden vastgesteld wat voor impact de beoogde aanpak heeft. Dit gaat niet alleen over de omgeving die op sommige plekken grondig verandert, maar ook wat benodigde werkzaamheden voor gevolgen hebben op het milieu. Dat alles is weer nodig voor de milieueffectrapportage (MER) waar de Omgevingswet om vraagt. Het waterschap heeft voor dit document een naam met bijpassende afkorting bedacht: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Zodra deze NRD klaar is, krijgen belanghebbenden zes weken tijd om daar hun plasje over te doen. Wanneer het allemaal voldoet aan de milieueisen en geen ander er procedureel een stokje voor steekt, kan de NRD worden geïntegreerd in de VKA voor een verdergaand plan van aanpak.

Pogingen van de door de omliggende gemeenten in het leven geroepen stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders, die deze werkzaamheden wilde aangrijpen om plannen in te breien die de waterrecreatie en vrijetijdseconomie ten goede komen, zijn gestrand. Noch het waterschap, noch de betrokken gemeenten willen daarin investeren. Ook Rijkswaterstaat ligt dwars, want die ziet leeuwen en beren voor de veiligheid van waterrecreanten vanwege de drukke beroepsvaart op dit traject. De dijken worden zo dus wel krachtiger, maar niet veel aantrekkelijker.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.