ZHL vraagt hulp van vrijwilligers voor natuur De Zaag

Gepubliceerd op 16 januari 2021 om 10:52

Eiland De Zaag is een prachtig getijdengebied net over de grens van beide Krimpens tegenover Bolnes. Samen met het Stormpoldervloedbos vormt het een bijzondere biotoop, waar eb en vloed vrij spel hebben en waar ondermeer de bever zich thuisvoelt. Op het eiland ligt 5 kilometer natuurwandelpad. De natuur kan zich vrij ontwikkelen, maar heeft wel te maken met afval en exoten, wat daar hoort niet thuishoort. Teveel voor de inzetbare beroepskrachten. Om dat bij te houden zoekt natuurbeschermingsorganisatie Zuid-Hollands Landschap (ZHL) natuurliefhebbers die zich op aanwijzing van de boswachters niet alleen willen inzetten om ongewenste dingen weg te halen, maar die ook willen monitoren hoe de natuur op De Zaag zich ontwikkelt.

In de voormalige motorenfabriek Boele Bolnes, heeft Zaag55 een prachtige plek gecreëerd waar vrijwilligers gebruik van kunnen maken voor koffie, instructie, overleg en om te leren omgaan met gereedschappen en beschermingsmiddelen die door ZHL beschikbaar worden gesteld. Belangstellenden die vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur beschikbaar zijn, kunnen meer informatie vinden en zich aanmelden via zuidhollandslandschap.nl.

Foto ZHL

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.