Goedkeuring voor ontwikkeling Vijfde Dorp in Zuidplas met 10 tot 20 duizend inwoners

Gepubliceerd op 2 april 2021 om 12:55

Provincie Zuid-Holland PZH, gemeente Zuidplas en de Grondbank RZG Zuidplas zijn overgekomen dat het ‘masterplan Middengebied Zuidplaspolder’ in uitvoering kan. Het gebied tussen Moordrecht en Waddinxveen kan dan op de schop voor de realisatie van een Vijfde Dorp, zoals de werktitel klinkt van de nieuwe Zuidplaskern met 8.000 woningen en bedrijventerreinen. Het plan is ter goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten. Hoeveel inwoners er terecht kunnen is vaag. De schattingen lopen uiteen van 10 tot 20 duizend.

 

PZH wees in 2004 de Zuidplaspolder aan als ontwikkellocatie voor woningbouw. De provincie vindt dat de gemeente Zuidplas ‘lef’ toonde ‘door de regie voor de ontwikkeling van het nieuwe ‘Vijfde Dorp’ in eigen hand te nemen’. PZH en de deelnemers van de Grondbank RZG Zuidplas, waar ondermeer Rotterdam in participeert, dragen bij met beleidsaanpassingen en door grond en geld in te brengen.

Het landschappelijke gebied gaat op de schop om een ‘groen en duurzaam gebied’ te maken, ‘waar mensen prettig kunnen wonen, werken en recreëren’, aldus gedeputeerde Anne Koning.

 

10 duizend of twee keer zoveel?

Over de hoeveelheid woningen zijn de geleerden het eens, maar hoeveel mensen er uiteindelijk gaan wonen is nog de vraag. Meer dan de helft moeten betaalbare huur- en koopwoningen worden en de helft moet vooral voor kleine huishoudens geschikt zijn. Volgens de particpanten zijn 10 tot 20 duizend inwoners voldoende voor eigen voorzieningen, maar voor veel partijen die in de dienstensector, retail of horeca wat willen betekenen, wordt het lastig om met dit verschil van 100 procent een meerjarenplan te maken. Ook voor de infrastructuur heeft dit verschil behoorlijke consequenties. Eerdere ontwikkelingen in de regio roepen de vraag op of er in de praktijk ook zoveel goedkope woningen verrijzen. De Rotterdamse wijk Nesselande is daarvan een voorbeeld. De kosten van bouwrijp maken bleken door de slappe bodem zo groot, dat na toestemming om het te ontwikkelen, al snel werd besloten er duurdere koopwoningen te bouwen die meer geld in het laatje van de gemeente Rotterdam brachten.

Afbeelding PZH

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.