Verzilting Hollandsche IJssel moet gestopt door zeesluis in Nieuwe Waterweg

Gepubliceerd op 29 april 2021 om 10:10

In vakblad H2O van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk pleit Hans Middendorp voor een sluis in de Nieuwe Waterweg om verzilting van de Hollandsche IJssel tegen te gaan. Het tekort aan zoet water dat nu zinloos in zee stroom op de moment dat het hard nodig is om de zouttong niet verder op te laten rukken, kan daarmee worden tegengegaan. Het is naar aanleiding van de wens van de onderzoekers van Deltares om de veenweidegebieden te vernatten om bodemdaling tegen te gaan en CO2-uitstoot te verminderen, terwijl er regelmatig al een tekort aan zoetwater is.

In de zomers van 2003, 2011 en 2018 werd het pijnlijk duidelijk hoeveel stress een tekort aan zoetwater in het Groene Hart teweeg brengt. De problemen beginnen als de Rijn bij Lobith met minder dan 1.100 kubieke meter per seconde het land binnenstroomt. De verwachting dat dit vaker zal gebeuren wordt door krimpende gletschers wordt alleen maar groter. Met veel kunst en vliegwerk kan nu via inlaat op hogere plekken in de Rijndelta worden voorkomen dat de natuur en de land- en tuinbouw hier in serieuze problemen komen.

Het meeste zoetwater voor het Groene Hart komt uit de Hollandsche IJssel die verzilt als de zouttong oprukt bij gebrek aan voldoende zoetwaterdruk van de grote rivieren. Er wordt normaal 38 kubieke meter per seconde ingelaten in het Groene Hart. Het meest bij Gouda. Uitbreiding van de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) (in 2050 21 kubieke meter per seconde) kan die instroom niet compenseren en is daardoor minder klimaatbestendig dan de naam doet vermoeden.

En dat terwijl op hetzelfde moment een veertigvoudige hoeveelheid zoetwater in zee stroomt. Middeldorp, die de auteur is van ‘Niet Bang voor Water’ en algemeen bestuurslid van het Hoogheemraadschap van Delfland, trekt de conclusie dat een sluis in de Nieuwe Waterweg eenvoudig kan voorkomen dat de zouttong landinwaarts trekt. De zoetwaterstroom kan dan in plaats van naar zee naar waterbuffers worden geleid, waaronder de Grevelingen waar ook meer zoetwater moet wordt ingenomen om verzilting van Schouwen-Duivenland en Goeree-Overflakkee tegen te gaan.

Reactie plaatsen

Reacties

Dick Groenendal
3 jaar geleden

Het mag nooit worden : Nieuwerkerk aan zee !