Geduputeerden doen oproep om cultuursector met voorrang te openen

Gepubliceerd op 24 mei 2021 om 10:07

Oproep gedeputeerden Cultuur

Geef kunst en cultuur nu het podium voor herstel van Nederland!

‘Terug naar het oude’ na de corona pandemie is voor velen een geruststellend streven. Tegelijkertijd denken we in Nederland ook na over hoe we het goede van deze crisis kunnen behouden. Hiervoor hebben we de creatieve en kunstzinnige verbeelding, richting en duiding nodig. Maar ook innovatie is noodzakelijk en een spiegel die ons wordt voorgehouden. Het zijn vooral de kunstenaars, denkers, schrijvers, muzikanten en verbeelders die dat kunnen. Laten we niet doordenderen maar KUNST en CULTUUR inzetten. Daarmee is kunst- en cultuursector essentieel en broodnodig.

Er is gelukkig eindelijk reden om de coronamaatregelen te versoepelen. Daar zijn we allemaal heel blij om. Maar de kaartjes voor het theater zijn nog onverkocht en het orkest is nog stil. Want de versoepelingen gelden niet voor veel artiesten en kunstenaars. De sector ligt al meer dan een jaar stil en wij komen al even lang niet in de theaters of musea! Dat is in meerdere opzichten een groot gemis. De Wereldgezondheidsorganisatie toonde in november 2020 nog aan dat kunst en cultuur juist de gezondheid bevorderen1. Dat alleen al zou reden zijn om snel de versoepelingen ook voor deze sector te laten gelden. De sector heeft daarnaast een grote economische waarde. Ook daarom is het nodig dat de sector haar deuren mag openen.

Cultuur is geen luxeproduct nadat al het andere op orde is. Het is onderdeel van het herstel van onze samenleving. We hebben vanaf maart vorig jaar veel sociale contacten gemist. Verenigingen, juist ook die voor cultuur, spelen een belangrijke rol in de verbinding in de wijken en dorpen. Geef meer ruimte aan verenigingen voor amateurkunst, zij spelen een essentiële rol in het leggen van verbindingen tussen groepen mensen. Samen muziek, theater, toneel, beeldende kunst maken: het is cement en medicijn tegelijk voor een opkrabbelende samenleving.

Wij, de gedeputeerden cultuur, roepen het Rijk op om de musea, de theaters, de podia, de bioscopen, de vloeren, de zalen, met voorrang direct open te stellen. De sector is er klaar voor, dat hebben we vorig jaar gezien. Alle protocollen zijn op orde en liggen gereed. Toegang door middel van testen kan soelaas bieden, zolang de mogelijkheid bestaat daarin eigen keuzes te maken. In ieder geval moet het onderscheid dat nu wordt gemaakt tussen toegang tot horeca en theater en tussen toegang tot winkels en musea van tafel, dit doet de sector ernstig tekort. In de gemeenten en provincies doen we wat we kunnen om de sector te helpen. De kunst en cultuursector is een essentiële sector voor onze samenleving en hoort daarom vooraan te staan bij versoepelingen.

Namens alle cultuurgedeputeerden,
Anita Pijpelink, gedeputeerde Zeeland

Michiel Rijsberman, gedeputeerde Flevoland

 

1 https://www.lkca.nl/artikel/who-bevestigt-kunst-en-cultuur-bevorderen-de-gezondheid/

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.