Tentoonstelling over de IJssel in Montfoort

Gepubliceerd op 15 juni 2021 om 14:32

De IJssel als levenslijn. Eerst was er de rivier met regelmatig overstromende oeverbossen. Moerasgebied dat je kun vergelijken met de huidige Biesbosch. Doordat die oevers overstroomden, bestonden de oeverbanken uit de sedimenten zand en klei en waren ze begaanbaar en geschikt om op de boeren. Zowel de bisschop van Utrecht als de graaf van Holland wilden het moerassige deel, wat we nu het 'Groene Hart' noemen, daarom bij hun gebied betrekken. Beiden besloten in het begin van het tweede millennium tot drooglegging en ontginning.

Mont Fortis werd de grenspost aan de IJssel op de westgrens van Het Sticht en groeide uit tot een imposant kasteel aan de rivier, de verkeersweg van die tijd. Er was een tol, een herberg en er kwamen woningen voor ambachtslieden, handelaren en landbouwers. Zo ontstond de woonplaats die in 1329 stadsrechten kreeg. Montfoort kreeg een stadsmuur met poorten en grachten die werden gevoed door de IJssel.

Tot in de 20e eeuw bleef de Hollandsche IJssel een belangrijke, zo niet de belangrijkste, verbindingsader tussen oost en west en via de Vaart ook met het noorden. De rivier was er niet alleen voor vervoer en bedrijvigheid, maar ook als bescherming en voor de afvoer van overtollig (polder) water.

Tot zo’n eeuw geleden zorgde de IJssel voor drinkwater en tot een halve eeuw geleden werd er nog in gezwommen. Tegenwoordig is de IJssel vooral aantrekkelijk voor de pleziervaart die graag even aanlegt in Montfoort. En op warme dagen wordt er nog steeds in de IJssel worden gezwommen, als is dat eigenlijk verboden, niet vanwege de waterkwaliteit maar voor de veiligheid.

De expositie 'Langs de IJssel' bevat uniek beeldmateriaal en leuke, bij de scheepvaart passende voorwerpen. De entree van de Knoperij midden in het stadje is gratis! Openingstijden van het stadsmuseum en TIP De Knoperij zijn woensdag van 13:00 tot 16:00 uur en vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur. Op afspraak is bezoek ook buiten openingsuren mogelijk. Zie ook www.oudmontfoort.nl

Foto Stichting Oud Montfoort

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.