Meer aaneengesloten drassige gronden nodig voor weidevogels

Gepubliceerd op 10 april 2020 om 17:49

De Provincie Zuid-Holland heeft een onderzoek laten verrichten naar het effect van de aanpassing van het weidelandschap in de Krimpenerwaard drie jaar geleden ondermeer in Polder De Nesse aan de IJssel tussen Ouderkerk en Gouderak. Het gebied is een aantrekkelijk gebied geworden voor grutto’s, kievitten, slobeenden, zomertalingen en lepelaars. Door de afwisseling van natte en droge percelen leven er meer regenwormen en insecten en zijn er voedsel- en broedplekken ontstaan voor vogels. Uit het onderzoek is gebleken dat de biodiversiteit is toegenomen er meer vogelsoorten voorkomen. In dat opzicht is het plan gelukt. Uit het onderzoek blijkt wel dat er grotere aaneengesloten drassige gebieden moeten ontwikkeld. Daarnaast wordt geadviseerd gevarieerd te hooien, zodat er in juni-juli meer kruiden en grassen blijven voor insecten die als voedsel dienen voor de jonge vogels. Weidevogels worden namelijk niet gevoerd, maar moeten direct hun eigen kostje opscharrelen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.