VIC onderzoekt maatregelen tegen bodemdaling

Gepubliceerd op 20 april 2020 om 18:10

Het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld zoekt naar manieren om bodemdaling tegen te gaan. Zowel waterschappen als provincies dragen tot en met 2023 bij aan het onderzoek. Erik Jansen, coördinator van de onafhankelijk stichting VIC, vertelt dat de veenbodemdaling op dit moment tussen de 5 en 10 millimeter per jaar is. Niet alleen de daling is een probleem, maar ook de CO2 die daarbij vrijkomt. De VIC kijkt wat gedaan kan worden met instandhouding van de melkveehouderij. Gekeken wordt naar lichtere koeien. Ook alternatieve teelten worden uitgeprobeerd, bijvoorbeeld gewassen als cranberries en lisdodden die houden van een drassige bodem. Een andere ontwikkeling is waterinfiltratie onder het maaiveld, waardoor in natte tijden de grondwaterstand kan worden verlaagd, zodat het vee er eerder op kan.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.