‘Grutto’s gedijen goed tussen vlaaien’

Gepubliceerd op 18 mei 2020 om 12:44

Uit een onderzoek dat werd gehouden door het Louis Bolk Instituut gedijen grutto’s het best op grasland waar koeien grazen. De koeien zorgen ervoor dat het gras laag blijft, zodat de jongen niet verstrikt raken, en de koeienvlaaien trekken insecten en larven die als voedsel voor de grutto’s dienen. In principe grazen de koeien om de nesten heen. Het kan wel eens mis gaan als er teveel koeien lopen en ze tegen elkaar duwen, ook dartelende kalveren vormen een gevaar, maar dat risico weegt niet op tegenover de voordelen die het de grutto’s biedt vergeleken met verwilderd grasland. Dit geeft een heel ander beeld op de manier waarop land moet worden ingericht dan er eerder was.

Onderzoeker Jan de Wit heeft geconstateerd dat zowel land met een uitgestelde maaidatum als het gewone boerenland weinig te bieden heeft voor weidevogels. Het eerste is begin juni veranderd in een oerwoud van gras waar kuikens doorheen moeten worstelen, terwijl het tweede er bijligt als een biljartlaken. Oorzaak is de snelle en vroege grasgroei door klimaatverandering en bemesting, nu of in het verleden. Er ligt nog voor jaren fosfaat in de grond en aan stikstof is geen gebrek op veengronden. Mozaïekbeheer met veel beweiding voorkomt beide problemen.

 

Satelietzenders

Het Lowland Ecology Network, voorziet intussen, in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, vijf grutto’s in de Krimpenerwaard van satelietzendertjes. Aan de hand van de beelden kunnen de bewegingen van de gruttofamilies worden gevolgd. Het netwerk werkt samen met de Universiteit van Groningen. Dit onderzoek moet duidelijk maken of het de grutto’s lukt om jongen groot te brengen in de plasdrasgebieden die in 2016 en 2017 zijn ingericht in de polders De Nesse en Berkenwoude. 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.