Waterschap gaat illegale Amerikanen vangen

Gepubliceerd op 8 juni 2020 om 18:49

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaat op op honderd plekken in het beheersgebied op jacht naar de Amerikaanse rivierkreeft om meer zicht krijgen in leefplekken, aantallen en soorten. Dit is om te peilen hoeveel invloed deze exoot op het watersysteem heeft.  Een onderzoeksbureau plaatst op elke onderzoekslocatie ruim tien kreeftenkorven met lokaas. Per korf wordt het aantal, de soort en de grootte van de kreeften die de volgende dag worden aangetroffen geregistreerd. Met deze gegevens hoopt het waterschap de risico’s beter te kunnen inschatten en  maatregelen te kunnen treffen met de verantwoordelijke instanties. Dit onderzoek wordt jaarlijks herhaald.
De Amerikaanse rivierkreeft komt van nature niet in Nederland voor. Met de invoer van de rode en andere Noord-Amerikaanse rivierkreeften is de zoetwaterkreeftenpest in Europa geïntroduceerd. De inheemse zoetwaterkreeft is hier niet tegen bestand en daarom in grote delen van Europa uitgestorven. Mede hierdoor heeft de rode rivierkreeft zich snel kunnen uitbreiden. Ze zorgen voor overlast omdat ze waterbodem omwoelen en holen graven. Waterplanten raken los en kades verzwakken en kalven af. Zo wordt de sloot troebel en komt er meer bagger in. De kreeften eten veel planten en dieren die hier van nature voorkomen en planten zich snel voort. Zo kunnen ze de ecologische balans verstoren en de biodiversiteit in gevaar brengen.

Bron: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | Foto CCO