Strijd tegen verzilting is weer begonnen

Gepubliceerd op 9 juni 2020 om 10:11

Door de lage neerslag in Nederland, Frankrijk en Duitsand komt er niet voldoende water de Maas en Rijn af om het zoute zeewater buiten onze rivierendelta te houden. De Nieuwe Maas verzilt daardoor en als het langer duurt, net als voorgaande jaren het geval was, ook het getijdedeel van de Hollandsche IJssel. In de Lek is er nog wel voldoende zoetwateraanvoer. Het zoetwaterniveau in de polders wordt normaliter met water uit de Nieuwe Maas en Hollandsche IJssel op peil gehouden.

Verzilting van het oppervlaktewater vormt niet alleen een gevaar voor de flora en fauna in de achterliggende polders, maar ook voor de land- en tuinbouwbedrijven die het oppervlaktewater gebruiken voor hun gewassen. Het grondwaterpeil moet bovendien op niveau blijven om het rotten van de koppen van funderingspalen te voorkomen, die onder grondwaterniveau moeten blijven. 

Alternatieve routes

Daarom wordt vanaf nu via alternatieve routes water ingelaten en laat gemaal Schilthuis op het Oostplein in Rotterdam geen water meer in. De Ringvaart die als boezem dient voor de Prins Alexanderpolder en Zuidplaspolder kan door vernuftige omleidingen van Lekwater nu nog worden gevoed uit de Hollandsche IJssel. Met water uit de Ringvaart kan het gemaal Leemhuis-Stout de Rotte op niveau houden en daarmee het gebied dat normaal via gemaal Schilthuis wordt bediend. Om te voorkomen dat de Hollandsche IJssel richting Gouda verzilt, loost gemaal Verdoold in Gouderak zoetwater op de Hollandsche IJssel uit de Krimpenerwaard. Die waard wordt op zijn beurt gevuld met zoet Lekwater dat wordt ingelaten bij Bergambacht.

Kleinschalige Wateraanvoervoorziening

Als de situatie verergert, wordt ook de Kleinschalige Wateraanvoervoorziening (KWA) ingezet. Water uit de Lek bij Vreeswijk en het IJ (IJsselmeer) kan via gemaal De Aanvoerder uit het Amsterdam-Rijnkanaal worden ingelaten. Via de Leidsche en Oude Rijn, de Enkele Wiericke, het gekanaliseerde deel van de Hollandsche IJssel en Gouwe kunnen de diepe polders van Schieland en de Rijnlanden op peil worden gehouden. Met noodpompen kan dit met 15 kubieke meter per seconde. Deze oplossing heeft in 2018 zijn nut voor het eerst bewezen. Dit veroorzaakt wel hinder voor de scheepvaart.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is nu voor een natuurlijke doorstroming met net zoveel capaciteit bezig. Dit gebeurt door de kades bij Harmelen te verhogen, zodat de watergangen meer waterdruk leveren om de stroomsnelheid te verhogen. Daarvoor moeten ook bruggen worden verlengd bij Fort Wierickerschans en in Nieuwerbrug en komt er een nieuwe inlaat bij Haarrijn. Op die manier kan het zoetwater zonder vaarproblemen en zonder inzet van noodpompen worden gedistribueerd. Volgend jaar moeten de werkzaamheden klaar zijn.

Bronnen: hdsr.nl en www.hhsk.nl