Nieuw collectief gaat nieuwe natuur Krimpenerwaard beheren

Gepubliceerd op 9 juni 2020 om 13:25

Een nieuwe beheerscollectief gaat de zogenaamde NNN-gronden met ‘nieuwe natuur’ onder zijn hoede nemen. Dit collectief beheert 2250 hectare in de Krimpenerwaard die onderdeel vormen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het wordt nu beheerd door boeren, particulieren, pachters, grondeigenaren en het Zuid Hollands Landschap (ZHL). In het nieuwe collectief nemen ook vertegenwoordigers van belangenorganisaties zitting, zoals de Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK), Natuurcoöperatie Krimpenerwaard en landbouworganisaties. 

Op deze wijze proberen de partijen gezamenlijk de natuurdoelen te halen. In de praktijk nemen de boeren het meeste werk voor hun rekening. 1100 hectare is van ZHL en 400 hectare van boeren of particulieren, de rest wordt erfpacht of eigendom van het collectief. Jaarlijks moet verantwoording worden afgelegd bij de provincie en over twaalf jaar moeten de natuurdoelen zijn behaald. Halverwege de periode wordt geëvalueerd of de gekozen aanpak werkt.

Voor boeren is het geen vetpot, zo staat vandaag in een artikel van Floris Bakker in Het Kontakt te lezen. Ze krijgen slechts kosten vergoed en zien natuurbeheer als onderdeel van de bedrijfsvoering. Verwacht daarom niet dat de Krimpenerwaard er plots anders uit gaat zien, zeker niet als de Oostvaardersplassen. Wel krijgen kruiden er meer kans en zullen er andere koeienrassen komen.