Het ziet er somber uit voor weidevogels

Gepubliceerd op 17 november 2020 om 08:52

Nature Today komt met de schokkende waarheid: het gaat niet goed met de boerenlandvogels. Het gaat om 26 soorten, waaronder de grutto en de patrijs. Sinds 1990 is het aantal namelijk met 70 procent afgenomen. De vogelstand van soorten die in struweel, buitengebieden en op erven broeden, bleef gelijk. Maar vogel als scholeksters en kievitten lijden onder het geïntensiveerde landgebruik dat een grote impact heeft op de bodem en ervoor zorgt dat het land minder voedsel voor de weidevogels te bieden heeft. De begroeiing biedt te weinig bescherming voor nesten en rondscharrelende kuikens, waardoor die het slachtoffer worden van roofdieren. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft eind oktober van organisaties die zich met vogelbehoud bezighouden het resultaat ontvangen met hun bevindingen. Dat zijn Sovon, LandschappelNL en de bond Friese VogelWachten (BFVW). In dat verslag ook informatie over weidevogelvriendelijk beheer binnen reservaten en op agrarisch land, aldus Nature Today.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.