Veenweiden Krimpenerwaard in Nature Today: ‘postzegels die lijden onder verzuring en verdroging’

Gepubliceerd op 17 november 2020 om 08:54

Onder de kop ‘Floristische parels in de Krimpenerwaard: terug van weggeweest’ schrijft Stef van Walsum van Floron in Nature Today. dat van de flora in de veenweidepolder Krimpenerwaard weinig meer over is. Van alle hectaren blauwgraslanden, veenmosrietlanden en dotterbloemhooilanden zijn postzegels bewaard gebleven die lijden onder verzuring en verdroging. Herstelmaatregelen lijken succesvol te zijn.

De opkomst van de melkveehouderij en het gebruik van meststoffen begin vorige eeuw heeft een enorme invloed gehad. Door varkens- en kunstmest verdwenen schrale onbemeste graslanden. Er kwamen voedselrijke en soortenarme graslanden. Van de duizenden hectaren blauwgrasland bleven er slechts enkele tientallen over, waaronder de Veerstalblokboezem tussen Gouda en Gouderak, al is de flora daar niet zo rijk als vroeger. De proef van 25 jaar geleden om ter plekke 20 centimeter van de bemeste grond af te plaggen en maaisel af te voeren werp nu zijn vruchten af. De historische zaadbank werd door het afgraven blootgelegd met waardoor langlevende zaden zoals Teer guichelheil, Blonde zegge en Draadzegge konden ontkiemen. Na enkele jaren kwamen ook de eerste orchideeën terug, waaronder de Rietorchis en de Brede orchis, maar ook de Moeraswespenorchis. Het uitgebreide artikel wil lezen klikt hier.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.